Fodbold og fysisk træning

Dette forløb arbejder med fokus på fodbolden som en effektiv, sund og nem træningsform, fordi det er sjovt og involverende, og børnene nemt glemmer, at det faktisk er hårdt.

Tema: Fodbold og fysisk træning
Undertema: Sundhed og kropsideal
Klassetrin: 8.-9. klassetrin (kan tilpasses 6.-7. klassetrin)
Færdigheds- og vidensmål: 8.-9. klassetrin (6.-7. klassetrin)
Antal lektioner: 4 dobbelt lektioner

Kompetenceområder:

 • Alsidig idrætsudøvelse
 • Idrætskultur og relationer
 • Krop, træning og trivsel


Mulige læringsmål:

 • Eleven forstår at benytte fodbold som et middel til fysisk træning.
 • Eleven kender forskel på aerob og anaerob træning.
 • Eleven kender til forskellige pulsintervaller og de fordele/ulemper, der er ved at træne i disse.
 • Eleven evner at reflektere over sundhed som begreb.
 • Eleven kan reflektere over kropsidealer og virkelighed.


Mulige tegn på læring:

 • Eleven forstår effekten af træning med forskellig intensitet.
 • Eleven tjekker selv sin puls under/efter spil/øvelser.
 • Eleven er bevidst om betydningen af kost i samspil med fysisk træning.
 • Eleven har et bredt perspektiveret syn på sundhed som begreb.
 • Eleven har et ”sundt” kropsideal for sig selv.

 

Evaluering:

 • Elever og lærere reflekterer over følgende:
 • Kan fodboldtræning erstatte fitnesscenteret? Hvorfor/hvorfor ikke? (Det sociale aspekt inddrages)
 • Hvad er sundhed? (Fysisk, psykisk, socialt osv.)
 • Kropsideal: Er sundt = sexet? Er sexet et godt ideal? Hvorfor/hvorfor ikke? Stærk er det nye sexet – ja/nej? Sixpack versus ”Dad bod” (farkrop)?
 • Er der forskel på piger og drenges opfattelse af kropsidealer?
LEKTION 1  
Navn: Fodbold og fysisk træning 1
Der laves diverse pulsmålinger undervejs i og efter hver aktivitet på halvdelen af eleverne. Den anden halvdel rater ”hårdheden” af øvelsen med en karakter fra 1 til 10, hvor 10 hårdest.
 
Aktivitet 1: Vendespil 3:3  
Aktivitet 2: 2:2 på kegler  
Aktivitet 3: Afslutning + forsvar 1:1  
Aktivitet 4: 4:4 m. 2 bolde  
Del-evaluering: Eleverne drøfter 2 og 2, hvilken af de 4 aktiviteter, der var hårdest. Den ene elev har været på ”pulsmåling” og den anden på ”rating”. Det drøftes, om det, der føles hårdest, skyldes en forventning til, hvad der vil være hårdest, en oplevelse af hvor sjovt/kedeligt det er eller noget andet?  
LEKTION 2
Navn: Fodbold og fysisk træning 2
Der laves diverse pulsmålinger undervejs i og efter hver aktivitet på halvdelen af eleverne. Den anden halvdel rater ”hårdheden” af øvelsen med en karakter fra 1 til 10, hvor 10 er hårdest. Omvendt i forhold til sidst.
Aktivitet 1: Zig-zag driblestafet
Aktivitet 2: 4:4 kamp
Aktivitet 3: 1:1 + afslutning
Aktivitet 4: Barcaspillet m. 4 x 4
Del-evaluering: Eleverne drøfter 2 og 2, hvilken af de 4 aktiviteter, der var hårdest. Den ene elev har været på ”pulsmåling” og den anden på ”rating”. Det drøftes endvidere, hvorledes banens dimensioner har noget at sige i forhold til hhv. puls og/eller opfattet hårdhed? Er der andre ting, der spiller ind?
LEKTION 3
Navn: Fodbold og fysisk træning 3
Aktivitet 1: 2:2 m. 4 bander
Aktivitet 2: 1:1 m. vending til 2 mål
Aktivitet 3: 3:1 / 5:3 i to firkanter
Aktivitet 4: Forsvar/angreb afslutning
Del-evaluering: I mindre grupper drøftes det, om fodboldtræning med forskellig intensitet kan gøre det ud for en tur i fitnesscentret eller løbetur i skoven? Hvad skal det evt. kombineres med, hvis det ikke er nok i sig selv? Hvilken type fodboldøvelse er den bedste i forhold til træning generelt? Hvilken type krop får man, hvis man dyrker meget fodbold? Er det attraktivt i forhold til kropsidealet for hhv. drenge og piger?
LEKTION 4
Navn: Fodbold og fysisk træning 4
Aktivitet 1: Scoring i 4 firkanter
Aktivitet 2: 4:4 m. 4 bander – byt
Aktivitet 3: 8:8 til 4 diagonale mål
Aktivitet 4: Intervalspil
Del-evaluering: I plenum drøftes det, om der ud over fysisk træning kan ligge nogle andre elementer af sundhed i at dyrke motionsfodbold – og i givet fald hvilke? Ud fra et sundhedsperspektiv, hvad er så fordelene og ulemperne ved fodbold?