Øvelsesbanken

Skoleøvelse: Scoring i 4 firkanter

Af Katrine Korsgaard Michelsen

Spil i frie område
Teknisk / taktisk træning
Offensiv
Brugerøvelse
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
9 til 12 år

Øvelsens navn: Scoring i 4 firkanter.

Video: Se filmklip af øvelsen i praksis.

Alderstrin: Indskoling, mellemtrin, udskoling.

Beskrivelse af øvelsen:
Der stilles en bane op, hvor der i de 4 hjørner af banen laves firkantede mål med kegler. Eleverne fordeles på 2 hold, hvoraf det ene hold tager farvede veste på. Der spilles 4 mod 4. Scoring foregår ved, at bolden skal spilles ud i de frie mål. Scoringen tæller, hvis det er en elev fra samme hold, der løber ud i firkanten og modtager bolden. Der må ikke være elever i firkanterne, når der ikke ligger en bold. Størrelsen på de firkantede mål varierer efter niveauet på eleverne. Større firkanter ved lavere niveau. FOKUS: Aflevering i tomt område.

Øvelsens formål – hvad de skal oplære for at få øvelsen til at lykkes:
Det handler om at spille i frit område samt om at løbe i det frie område. Er der god timing mellem aflevering og løb, vil det lykkes at score.

Del formål: Det handler selvfølgelig også om det rent tekniske i at aflevere og modtage samt i alle andre aspekter af fodboldspillet – måske lige med undtagelse af hovedstød. Dette er et meget komplekst spil, som minder meget om de krav, der stilles i det færdige spil. Se evt. øvelserne ”Indersideaflevering” og ”Halvtliggende vristspark” i øvelsesbanken.

Kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål:
1. Alsidig idrætsudøvelse
• Boldbasis og boldspil
2. Idrætskultur og relationer
• Samarbejde og ansvar
• Sprog og skriftsprog
3. Krop, træning og trivsel
•Sundhed og trivsel
• Fysisk træning
• Krop og identitet
Udvikling/Differentieringsmuligheder
Banen kan gøres større/mindre, ligesom målene som nævnt kan. Der kan stilles krav til max. antal berøringer.

Rekvisitter:
16 kegler, 4 veste, 1 bold.

Understøttende undervisning. Forslag til mulige tværfaglige sammenhænge:
• Biologi: Viden om hjerte- lungekredsløbet og påvirkningerne heraf. Aerob/anaerob træning. Blodets iltmætning. Viden om koordinationstræning.
• Samfundsfag: Fodboldens historie, Organisationslære om FIFA, UEFA, DIF, DBU, fodboldens betydning i fattige lande…
• Matematik: Vinkler i afleveringer. Pulsmåling
• Hjemkundskab: Kost, energiindhold
Fodbold og bevægelse:
Sociale kompetencer: Ja
Der er masser af bevægelse i denne øvelse, men den er måske nok lidt mere kompleks og kræver lidt ekstra, så den er ikke decideret oplagt til power pauser.