Øvelsesbanken

Skoleøvelse: Afslutning + forsvar 1:1

Af Katrine Korsgaard Michelsen

Udfordringer offensiv og defensiv
Teknisk træning
Dribling-finte
Brugerøvelse
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
9 til 12 år

Øvelsens navn: Afslutning + forsvar 1:1.

Video: Se filmklip af øvelsen i praksis.

Alderstrin: Indskoling, mellemtrin, udskoling.

Beskrivelse af øvelsen:
Der stilles 1 stk. 3, 5 eller 8-mands mål op. Eleverne fordeler sig ligeligt i 2 grupper forskudt af hinanden ca. 20 meter fra målet. Den forreste elev i én af grupperne dribler mod målet og afslutter med det lodrette vristspark. Så snart eleven har afsluttet på målet, vender hun sig og gør klar til at være forsvarer mod den forreste elev fra modsatte gruppe. Når denne elev har afsluttet, vender han sig ligeledes og gør klar til at forsvare mod næste elev fra den første gruppe. Den allerførste elev, der afsluttede, henter nu sin bold og løber tilbage bagerst i sin gruppe. Øvelsen fortsættes.

Øvelsens formål – hvad de skal oplære for at få øvelsen til at lykkes:
Det handler selvfølgelig om finten og afslutningen for den angribende spiller. For den forsvarende handler det om at tackle på det rette tidspunkt eller om at skærme af, så modstanderen ikke kan komme forbi.

Kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål:
1. Alsidig idrætsudøvelse
• Boldbasis og boldspil
2. Idrætskultur og relationer
• Samarbejde og ansvar
• Sprog og skriftsprog
3. Krop, træning og trivsel
• Sundhed og trivsel
• Fysisk træning
• Krop og identitet

Udvikling/Differentieringsmuligheder
Forsvarsspilleren kan instrueres i at være mere eller mindre aktiv. Krav til specifik finte. Krav til afslutning med specifik fod og/eller sparkeform. Indersideaflevering, Ydersideaflevering, Halvtliggende vristspark, vristspark og Skruet inderside (se link).

Rekvisitter:
1 mål, 1 bold pr. elev

Understøttende undervisning. Forslag til mulige tværfaglige sammenhænge:
• Biologi: Viden om hjerte- lungekredsløbet og påvirkningerne heraf. Aerob/anaerob træning. Blodets iltmætning. Viden om koordinationstræning.
• Samfundsfag: Fodboldens historie, Organisationslære om FIFA, UEFA, DIF, DBU, fodboldens betydning i fattige lande…
• Matematik: Vinkler i afleveringer. Pulsmåling
• Hjemkundskab: Kost, energiindhold
Fodbold og bevægelse:
Sociale kompetencer: Ja
Der er masser af bevægelse i denne øvelse, men den er måske nok lidt mere kompleks og kræver lidt ekstra, så den er ikke decideret oplagt til power pauser.