Øvelsesbanken

Skoleøvelse: Forsvar/angreb afslutning

Af Katrine Korsgaard Michelsen

Afslutning og forsvarsspil
Teknisk træning
Løb med bold
Brugerøvelse
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
9 til 12 år

Øvelsens navn: Forsvar/angreb afslutning.

Video: Se filmklip af øvelsen i praksis.

Alderstrin: Indskoling, mellemtrin, udskoling.

Beskrivelse af øvelsen:
Der stilles kegler og mål op. Eleverne deles i 2 grupper der agerer forsvars-(gul) og angrebsspillere (blå). På signal fra læreren løber forreste angriber og forsvarer rundt om keglerne. Undervejs får angriberen en bold fra læreren. Angriberen dribler ind i firkanten og udfordrer forsvareren. Angriberen tager beslutning, om der skal dribles højre eller venstre om forsvareren for herefter at afslutte på mål. En eventuel assistent kan stå på mål.

Øvelsens formål – hvad de skal oplære for at få øvelsen til at lykkes:
Modtagelsen af den første aflevering er afgørende for at lykkes, ligesom den efterfølgende finte og afslutning selvfølgelig er det. Men det handler rigtig meget om, at 1. berøringen skal være god. For den forsvarende elev handler det om at bringe angriberen ned i fart, inden tacklingen sættes ind på det rette tidspunkt.

Kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål:
1. Alsidig idrætsudøvelse
• Boldbasis og boldspil
2. Idrætskultur og relationer
• Samarbejde og ansvar
• Sprog og skriftsprog
3. Krop, træning og trivsel
• Sundhed og trivsel
• Fysisk træning
• Krop og identitet

Udvikling/Differentieringsmuligheder
Krav om specifik finte. Krav om specifikt sparkeben og/eller sparkeform; Indersideaflevering, Ydersideaflevering, Halvtliggende vristspark, vristspark og Skruet inderside (se link). Den forsvarende elev kan instrueres i at være mere eller mindre aktiv i sit pres.

Rekvisitter:
2 mål, 8 kegler/toppe, 1 bold pr. par

Understøttende undervisning. Forslag til mulige tværfaglige sammenhænge:
• Biologi: Viden om hjerte- lungekredsløbet og påvirkningerne heraf. Aerob/anaerob træning. Blodets iltmætning. Viden om koordinationstræning.
• Samfundsfag: Fodboldens historie, Organisationslære om FIFA, UEFA, DIF, DBU, fodboldens betydning i fattige lande…
• Matematik: Vinkler i afleveringer. Pulsmåling
• Hjemkundskab: Kost, energiindhold
Fodbold og bevægelse:
Power pauser: Ja
Sociale kompetencer: Ja
Nemt at sætte op, nemt at afvikle uden voksenindblanding. Høj puls, intervaltræning.
”Brænder masser af krudt af”. Kan også bruges i skolegården.