Øvelsesbanken

Skoleøvelse: 1:1 + afslutning

Af Katrine Korsgaard Michelsen

Boldkontrol
Teknisk træning
1. berøring
Brugerøvelse
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
9 til 12 år

Øvelsens navn: 1:1 + afslutning.

Video: Se filmklip af øvelsen i praksis.

Alderstrin: Indskoling, mellemtrin, udskoling.

Beskrivelse af øvelsen:
Elev B afleverer til elev A. Herefter løber elev B ind til keglen i midten og agerer forsvarer. Når A modtager bolden dribles mod elev B, som udfordres med dribling, og der afsluttes på mål. Elev B løber ud på elev A’s plads. Elev A henter bolden og løber om bag i rækken osv.

Øvelsens formål – hvad de skal oplære for at få øvelsen til at lykkes:
Modtagelsen af den første aflevering er afgørende for at lykkes, ligesom den efterfølgende finte og afslutning selvfølgelig er det. Men det handler rigtig meget om, at 1. berøringen skal være god. For den forsvarende spiller handler det om at bringe angriberen ned i fart, inden tacklingen sættes ind på det rette tidspunkt.

Kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål:
1. Alsidig idrætsudøvelse
• Boldbasis og boldspil
2. Idrætskultur og relationer
• Samarbejde og ansvar
• Sprog og skriftsprog
3. Krop, træning og trivsel
• Sundhed og trivsel
• Fysisk træning
• Krop og identitet

Udvikling/Differentieringsmuligheder
Krav om specifik finte. Krav om specifikt sparkeben og/eller sparkeform. Indersideaflevering, Ydersideaflevering, Halvtliggende vristspark, vristspark og Skruet inderside (se link). Den forsvarende elev kan instrueres i at være mere eller mindre aktiv i sit pres.

Rekvisitter: 2 kegler/toppe, 1 bold pr. par

Understøttende undervisning. Forslag til mulige tværfaglige sammenhænge:
• Biologi: Viden om hjerte- lungekredsløbet og påvirkningerne heraf. Aerob/anaerob træning. Blodets iltmætning. Viden om koordinationstræning.
• Samfundsfag: Fodboldens historie, Organisationslære om FIFA, UEFA, DIF, DBU, fodboldens betydning i fattige lande…
• Matematik: Pulsmåling
• Hjemkundskab: Kost, energiindhold
Fodbold og bevægelse:
Sociale kompetencer: Ja
Der er masser af bevægelse i denne øvelse, men den er måske nok lidt mere kompleks og kræver lidt ekstra, så den er ikke decideret oplagt til power pauser.