Øvelsesbanken

Skoleøvelse: 2:2 på kegler

Af Katrine Korsgaard Michelsen

Pasninger og driblinger
Teknisk / taktisk træning
Brugerøvelse
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
9 til 12 år

Øvelsens navn: 2:2 på kegler.

Video: Se filmklip af øvelsen i praksis.

Alderstrin: Indskoling, mellemtrin, udskoling.

Beskrivelse af øvelsen:
Der deles 4 hold á 2 elever. Der spilles 2 mod 2, og hvert hold skal forsvare hver én kegle. Der trænes pasninger og driblinger/finter, hvor eleven med bolden skal forsøge at komme udenom modstanderne og score ved at ramme modstandernes kegle med bolden. FOKUS: Eleverne skal hele tiden forsøge at have kontakt med bolden, når der dribles.

Øvelsens formål – hvad de skal oplære for at få øvelsen til at lykkes:
Det handler om sammenspil og om at flytte bolden hurtigt, hvis man skal lykkes med at komme forbi modstanderne og ramme keglen. Oftest vil det slet ikke kunne lade sig gøre at score uden at lave en dribling/finte.

Del formål: Det rent tekniske i at aflevere, modtage og drible er selvfølgelig en væsentlig del af denne øvelse.
Kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål
1. Alsidig idrætsudøvelse
• Boldbasis og boldspil
2. Idrætskultur og relationer
• Samarbejde og ansvar
• Sprog og skriftsprog
3. Krop, træning og trivsel
• Sundhed og trivsel
• Fysisk træning
• Krop og identitet

Udvikling/Differentieringsmuligheder
Større/mindre baneareal. Evt. 2 eller 3 kegler som mål for hvert hold. Hos rigtig dygtige elever kan man også sætte krav om max. 2 berøringer, hvilket kræver en stor del løb uden bold for at blive fri, når man næsten ikke kan drible.

Rekvisitter:
2-6 kegler pr. 4 elever, 1 bold, 2 veste.

Understøttende undervisning. Forslag til mulige tværfaglige sammenhænge
:
• Biologi: Viden om hjerte- lungekredsløbet og påvirkningerne heraf. Aerob/anaerob træning. Blodets iltmætning. Viden om koordinationstræning.
• Samfundsfag: Fodboldens historie, Organisationslære om FIFA, UEFA, DIF, DBU, fodboldens betydning i fattige lande…
• Matematik: Vinkler i afleveringer. Pulsmåling
• Hjemkundskab: Kost, energiindhold
Fodbold og bevægelse:
Power pauser: Ja
Sociale kompetencer: Ja
Nemt at sætte op, nemt at afvikle uden voksenindblanding. Høj puls, intervaltræning.
”Brænder masser af krudt af”. Kan også bruges i skolegården.