Øvelsesbanken

Skoleøvelse: 4:4 med 2 bolde

Af Katrine Korsgaard Michelsen

Pasninger og erobringer
Teknisk / taktisk træning
Defensiv
Brugerøvelse
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
9 til 12 år

Øvelsens navn: 4:4 med 2 bolde.

Video: Se filmklip af øvelsen i praksis.

Alderstrin: Indskoling, mellemtrin, udskoling.

Beskrivelse af øvelsen:
Der stilles en firkant på 20x20 meter op med kegler. Eleverne deles i 2 hold, hvor det ene hold har farvede veste på. Der spilles med 2 bolde. Hvert hold starter med hver en bold og holder bolden i egne rækker. Holdene skal nu forsøge at erobre begge bolde. Der kan gives point, hver gang holdene er i besiddelse af begge bolde.

Øvelsens formål – hvad de skal oplære for at få øvelsen til at lykkes:
Det handler om overblik og strategi. Skal man dele holdet op, så nogen beskytter egen bold og nogen jagter modstandernes, eller skal man satse fuldt ud på enten det ene eller det andet?

Del formål: Det handler selvfølgelig også om det rent tekniske i at aflevere, modtage og drible, så man bedst muligt kan fastholde sit eget holds bold, ligesom det handler om at løbe sig fri, om presteknik og tackling for at ”stjæle” modstandernes bold.

Kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål:
1. Alsidig idrætsudøvelse
• Boldbasis og boldspil
2. Idrætskultur og relationer
• Samarbejde og ansvar
• Sprog og skriftsprog

Udvikling/Differentieringsmuligheder
Banen kan gøres større eller mindre. Desuden kan den ene bold udskiftes med eks. en håndbold eller en basketbold. Det vil give et helt andet spil, og det vil kræve en helt ny strategi.

Rekvisitter:
4 veste, 2 (evt. forskellige) bolde, 4 kegler.

Understøttende undervisning. Forslag til mulige tværfaglige sammenhænge:
•Biologi: Viden om hjerte- lungekredsløbet og påvirkningerne heraf. Aerob/anaerob træning. Blodets iltmætning. Viden om koordinationstræning.
• Samfundsfag: Fodboldens historie, Organisationslære om FIFA, UEFA, DIF, DBU, fodboldens betydning i fattige lande…
• Matematik: Vinkler i afleveringer. Pulsmåling
• Hjemkundskab: Kost, energiindhold
Fodbold og bevægelse:
Power pauser: Ja
Sociale kompetencer: Ja
Nemt at sætte op, nemt at afvikle uden voksenindblanding. Høj puls, intervaltræning.
”Brænder masser af krudt af”. Kan også bruges i skolegården.