Didaktik og pædagogik

Fodbold i skolen kræver en målrettet didaktisk og pædagogisk indsats for at indfri færdigheds- og vidensmålene på de forskellige klassetrin.

Hovedvægten i fodboldundervisningen lægges på elevernes evne og vilje til at acceptere og erkende styrker og kvaliteter hos sig selv og andre og derigennem øge evnen til at kunne konkurrere, udvikle samarbejdsrelationer, teknisk-taktiske færdigheder og evnen til at forstå sammenhængen mellem regler, flow og engagement.

DBU præsenterer en værkstøjskasse til lærere og pædagoger med fokus på didaktik og de pædagogiske virkemidler for lettere at kunne tackle de læringsmæssige udfordringer forbundet med at undervise mange elever på en gang, samtidig med at hver enkel elev skal opleve at dygtiggøre sig i boldspil.
En kvalitativ løsning på denne udfordring er brugen af stationstræning, som du finder underbygget og inspiration til i værktøjskassen under hvert klassetrin.

Vælg et klassetrin og find færdigheds- og vidensmål og gå på opdagelse i værktøjskassen til fodbold i skolen: