Øvelsesbanken

Skoleøvelse: Vendespil 3:3

Af Katrine Korsgaard Michelsen

Pasningsspil
Teknisk / taktisk træning
Brugerøvelse
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
9 til 12 år

Øvelsens navn: Vendespil 3:3.

Video: Se filmklip af øvelsen i praksis.

Alderstrin: Mellemtrin, udskoling.

Beskrivelse af øvelsen:
Der stilles kegler op til en aflang bane. Der spilles 3 mod 3 med 2 bander. Banderne er på hold med det boldbesiddende hold. Der kan gives point til holdene, hvis begge bander bliver taget med i spillet, uden at bolden bliver erobret. Banderne må godt aflevere til hinanden. FOKUS: Eleverne skal hele tiden forsøge at gøre sig spilbare. Spillet skal forsøges vendt fra side til side.

Øvelsens formål – hvad de skal oplære for at få øvelsen til at lykkes
:
Det handler om at gøre sig spilbar for boldholderen, ligesom det handler om at vende spillet, så man hele tiden spiller bolden væk fra presset.
Del formål:
Det handler selvfølgelig også om det rent tekniske i aflevering, modtagning og vending med bolden.

Kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål:
1. Alsidig idrætsudøvelse
• Boldbasis og boldspil
2. Idrætskultur og relationer
• Samarbejde og ansvar
• Sprog og skriftsprog
3. Krop, træning og trivsel
• Sundhed og trivsel
• Fysisk træning
• Krop og identitet

Udvikling/Differentieringsmuligheder
Banen kan gøres større og mindre både i bredden og længden. Der kan stilles krav om max. antal berøringer. Banderne kan blive deciderede bander (dvs. de kun må spille med 1 berøring) og man kan forbyde, at banderne spiller til hinanden. Se evt. øvelserne ”Indersidevending”, ”Ydersidevending”, ”Cruyff-vending”, ”Backvending” og ”V-cut” i øvelsesbanken.

Rekvisitter:
4 kegler, 4 veste, 1 bold.

Understøttende undervisning. Forslag til mulige tværfaglige sammenhænge:
• Biologi: Viden om hjerte- lungekredsløbet og påvirkningerne heraf. Aerob/anaerob træning. Blodets iltmætning. Viden om koordinationstræning.
• Samfundsfag: Fodboldens historie, Organisationslære om FIFA, UEFA, DIF, DBU, fodboldens betydning i fattige lande…
• Matematik: Vinkler i afleveringer. Pulsmåling
• Hjemkundskab: Kost, energiindhold
Fodbold og bevægelse:
Power pauser: Ja
Sociale kompetencer: Ja
Nemt at sætte op, nemt at afvikle uden voksenindblanding. Høj puls, intervaltræning.
”Brænder masser af krudt af”. Kan også bruges i skolegården.