Øvelsesbanken

Skoleøvelse: 3:1 og 5:3 i to firkanter

Af Katrine Korsgaard Michelsen

Pasningsspil
Teknisk / taktisk træning
Offensiv
Brugerøvelse
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
9 til 12 år

Øvelsens navn: 3:1 / 5:3 i to firkanter.

Video: – se filmklip af øvelsen i praksis.

Alderstrin: Mellemtrin, udskoling.

Beskrivelse af øvelsen:
Der stilles kegler op til en firkant på ca. 15x15 meter. Inde i firkanten stilles ligeledes kegler op til en firkant på ca. 5x5 meter. 5 af eleverne tager farvede veste på. De 4 af dem stiller sig på linjerne mellem keglerne i den store firkant, og den sidste elev stiller sig i midten af den lille firkant. De øvrige 3 elever stiller sig på linjerne mellem keglerne i den lille firkant. Spillet starter med at der spilles 3 mod 1 i den lille firkant. De 3 elever må max. bruge 2 berøringer. Der arbejdes på at løbe ud af afleveringsskyggen. Hvis den ene elev i midten erobrer bolden vendes spillet til at foregå ude i den store firkant hvor der nu spilles 5 mod 3. Når spillet foregår i den store firkant er der frie berøringer blandt eleverne på linjerne. Eleven i midten skal bruges som bande og har derfor kun én berøring. Der skiftes jævnligt mellem elevernes pladser.

Øvelsens formål – hvad de skal oplære for at få øvelsen til at lykkes
:
Det handler om dels at bevare bolden gennem aflevering og modtagning og dels at erobre bolden gennem løb og pres. Det er vigtigt hele tiden at gøre sig spilbar for boldholderen.

Del formål: Det handler også om at omstille sig fra at have bolden til ikke at have den og den modsatte vej. Er man vaks og vågen i denne fase af spillet, vil man ofte kunne tilbageerobre bolden med det samme, når man mister den.

Kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål:
1. Alsidig idrætsudøvelse
• Boldbasis og boldspil
2. Idrætskultur og relationer
• Samarbejde og ansvar
• Sprog og skriftsprog
3. Krop, træning og trivsel
• Sundhed og trivsel
• Fysisk træning
• Krop og identitet

Udvikling/Differentieringsmuligheder
De to firkanter kan gøres større og mindre, der kan sættes begrænsninger på antallet af berøringer, eller det kan gøres frit for at skrue hhv. op og ned for sværhedsgraden.

Rekvisitter:
8 kegler, 3 veste, 1 bold.

Understøttende undervisning. Forslag til mulige tværfaglige sammenhænge:
• Biologi: Viden om hjerte- lungekredsløbet og påvirkningerne heraf. Aerob/anaerob træning. Blodets iltmætning. Viden om koordinationstræning.
• Samfundsfag: Fodboldens historie, Organisationslære om FIFA, UEFA, DIF, DBU, fodboldens betydning i fattige lande…
• Matematik: Vinkler i afleveringer. Pulsmåling
• Hjemkundskab: Kost, energiindhold
Fodbold og bevægelse:
Power pauser: Ja
Sociale kompetencer: Ja
Nemt at sætte op, nemt at afvikle uden voksenindblanding. Høj puls, intervaltræning.
”Brænder masser af krudt af”. Kan også bruges i skolegården.