Øvelsesbanken

Skoleøvelse: Barcaspillet med 4*4

Af Katrine Korsgaard Michelsen

Pasninger
Teknisk træning
Brugerøvelse
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
9 til 12 år

Øvelsens navn: Barcaspillet med 4 * 4.

Video: Se filmklip af øvelsen i praksis.

Alderstrin: Mellemtrin, udskoling.

Beskrivelse af øvelsen:
Der stilles kegler op til en aflang bane. Der spilles med 4 hold á 4 elever. Det ene hold (sort) er i midten og skal erobre bolden. De 3 øvrige hold (rød, blå og gul) er sammen om at forsvare bolden og holde den i egne rækker. De 3 boldbesiddende hold må kun benytte én boldberøring. Hvis det er en rød elev, der mister bolden til sort hold, skiftes der hold, således at det nu er rødt hold der skal forsøge at erobre bolden. Hvis der går mere end 5 minutter inden bolden erobres, sørger læreren for, at der bliver skiftet hold.

Øvelsens formål – hvad de skal oplære for at få øvelsen til at lykkes:
Det handler om at lave gode afleveringer til hinanden, som er til at spille videre på. Er afleveringen upræcis eller er den for hård, sætter det modtageren under pres. Er afleveringen for blød, bliver den let at erobre for holdet i midten.

Del formål: Det handler selvfølgelig også om overblik, om at orientere sig, inden man modtager bolden, så man kan spille den videre første gang. Desuden er der selvsagt et rent teknisk fokus omkring afleveringer. Se evt. øvelserne ”Indersideaflevering” og ”Halvtliggende vristspark” i øvelsesbanken.

Kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål:
1. Alsidig idrætsudøvelse
• Boldbasis og boldspil
2. Idrætskultur og relationer
• Samarbejde og ansvar
• Sprog og skriftsprog
3. Krop, træning og trivsel
• Sundhed og trivsel
• Fysisk træning
• Krop og identitet

Udvikling/Differentieringsmuligheder
Banen kan gøres større/mindre. Det kan tillades, at der spilles med 2 eller frie berøringer. For mere avancerede elever kan det være en regel, at når seneste aflevering var på første berøring, så har man 2 berøringer på den næste og omvendt.

Rekvisitter:
4 kegler, tre gange 4 forskelligt farvede veste, 1 bold.

Understøttende undervisning. Forslag til mulige tværfaglige sammenhænge:
• Biologi: Viden om hjerte- lungekredsløbet og påvirkningerne heraf. Aerob/anaerob træning. Blodets iltmætning. Viden om koordinationstræning.
• Samfundsfag: Fodboldens historie, Organisationslære om FIFA, UEFA, DIF, DBU, fodboldens betydning i fattige lande…
• Matematik: Vinkler i afleveringer. Pulsmåling
• Hjemkundskab: Kost, energiindhold
Fodbold og bevægelse:
Sociale kompetencer: Ja
Der er masser af bevægelse i denne øvelse, men den er måske nok lidt mere kompleks og kræver lidt ekstra, så den er ikke decideret oplagt til power pauser.