Øvelsesbanken

Skoleøvelse: 4:4 med 4 bander - byt

Af Katrine Korsgaard Michelsen

Pasningsspil
Teknisk træning
Pasningsspil
Brugerøvelse
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
9 til 12 år

Øvelsens navn: 4:4 med 4 bander – byt.

Video: Se filmklip af øvelsen i praksis.

Alderstrin: Mellemtrin, udskoling.

Beskrivelse af øvelsen:
Der stilles kegler op til en firkant med 2 rum markeret med kegler på hver langside. På 2 af langsiderne i hvert sit rum stiller gult hold 4 elever – 2 på hver side. På de 2 øvrige langsider stiller blåt hold sine 4 elever. I midten spilles der 4 mod 4 med ubegrænsede berøringer. Det gælder for det boldbesiddende hold om at aflevere til en af de medelever, der står på langsiderne. Når en af disse modtager bolden, byttes der plads med den afleverende elev.

Øvelsens formål – hvad de skal oplære for at få øvelsen til at lykkes:
Det handler om at gøre sig spilbar for boldholderen, og så handler det rigtig meget om at finde en bande at spille til, som ikke er presset. Altså spille til en fri medspiller. Ved at spille meget til banderne og dermed bytte meget, så holder man også hele tiden holdet frisk og klar, idet man får mange pauser, mens det andet hold ikke får skiftet ud, da de ikke har bolden og dermed ikke kan spille banderne ind.

Kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål:
1. Alsidig idrætsudøvelse
• Boldbasis og boldspil
2. Idrætskultur og relationer
• Samarbejde og ansvar
• Sprog og skriftsprog
3. Krop, træning og trivsel
• Sundhed og trivsel
• Fysisk træning
• Krop og identitet

Udvikling/Differentieringsmuligheder
Banen kan gøres større/mindre. Der kan stilles krav til max. antal berøringer.

Rekvisitter:
8 kegler, 8 veste, 1 bold.

Understøttende undervisning. Forslag til mulige tværfaglige sammenhænge:
• Biologi: Viden om hjerte- lungekredsløbet og påvirkningerne heraf. Aerob/anaerob træning. Blodets iltmætning. Viden om koordinationstræning.
• Samfundsfag: Fodboldens historie, Organisationslære om FIFA, UEFA, DIF, DBU, fodboldens betydning i fattige lande…
• Matematik: Vinkler i afleveringer. Pulsmåling
• Hjemkundskab: Kost, energiindhold
Fodbold og bevægelse:
Power pauser: Ja
Sociale kompetencer: Ja
Nemt at sætte op, nemt at afvikle uden voksenindblanding. Høj puls, intervaltræning.
”Brænder masser af krudt af”. Kan også bruges i skolegården.