Den åbne skole og klubben

DBU og de lokale fodboldklubber hjælper gerne med at skabe indhold og kvalitet for bevægelse i skoledagen via positive fodboldoplevelser for alle børn.

Motion og bevægelse er en vigtig del af den længere skoledag, og det bidrager DBU gerne med inspiration til. Vi er ikke i tvivl om, at idræt og fysisk aktivitet netop kan være med til at fremme de overordnede mål for folkeskolen og understøtte motivation og lysten til at begå sig og lære på flere måder.

Her på sitet findes bl.a. fire faglige fodboldforløb tilpasset fagidrættens forskellige alderstrin. Disse er uddybende beskrevet og ligger klar til afvikling.

Der vil løbende komme mere indhold udarbejdet i sammenhæng med DBU’s børnestrategi.

Find klub nær jer
Vil I samarbejde med den lokale fodboldklub om bevægelse i skoledagen, kan I finde en klub nær jer ved at søge her: