Øvelsesbanken

Skoleøvelse: 4:4 kamp

Af Katrine Korsgaard Michelsen

Pasningsspil
Teknisk / taktisk træning
Brugerøvelse
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
9 til 12 år

Øvelsens navn: 4:4 kamp.

Video – se filmklip af øvelsen i praksis.

Alderstrin: Indskoling, mellemtrin, udskoling.

Beskrivelse af øvelsen:
Der spilles 4 mod 4 til små mål eller keglemål.

Øvelsens formål – hvad de skal oplære for at få øvelsen til at lykkes:
Det handler om alt i fodbold. En miniudgave af det færdige spil, hvor alle dermed er langt mere involveret i spillet, end hvis der er 11 på hvert hold.

Kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål:
1. Alsidig idrætsudøvelse
• Boldbasis og boldspil
2. Idrætskultur og relationer
• Samarbejde og ansvar
• Sprog og skriftsprog
3. Krop, træning og trivsel
• Sundhed og trivsel
• Fysisk træning
• Krop og identitet

Udvikling/Differentieringsmuligheder:
Større/mindre bane. Der kan stilles krav om max. antal berøringer. Der kan angribes/forsvares til 2 eller 3 mål i hver ende.

Rekvisitter: 2 mål (evt. keglemål), 4 veste, 1 bold.

Forslag til mulige tværfaglige sammenhænge:
• Biologi: Viden om hjerte- lungekredsløbet og påvirkningerne heraf. Aerob/anaerob træning. Blodets iltmætning. Viden om koordinationstræning.
• Samfundsfag: Fodboldens historie, Organisationslære om FIFA, UEFA, DIF, DBU, fodboldens betydning i fattige lande…
• Matematik: Vinkler i afleveringer. Pulsmåling
• Hjemkundskab: Kost, energiindhold

Power pauser: Ja

Sociale kompetencer: Ja