Øvelsesbanken

Skoleøvelse: 1:1 m. vending til 2 mål

Af Katrine Korsgaard Michelsen

Vending
Teknisk træning
Vending
Brugerøvelse
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
9 til 12 år

Øvelsens navn: 1:1 m. vending til 2 mål.

Video: Se filmklip af øvelsen i praksis.

Alderstrin: Indskoling, mellemtrin.

Beskrivelse af øvelsen
:
Der stilles 2 mål op med stænger. Bag stængerne stilles 2 kegler, og foran stængerne (ca. 20 meter) stilles én enkelt kegle. Eleverne fordeles bag ved de 3 kegler. Der skal være minimum 3 elever (angribere (røde)) (forsvarer (gule)) ved hver af de kegler, der står bag ved målene og minimum 2 elever (servere (blå)) bag keglen foran målet. Øvelsen starter med, at angriberen (rød) løber frem mod serveren (blå). Forsvareren (gul) følger efter angriberen. Serveren afleverer til angriberen, der foretager en valgfri vending til højre eller venstre og dribler ned og scorer mellem et af målene. ROTATION: Efter første spil skifter eleverne rolle. Angriber (rød) bliver forsvarer (gul). Forsvarer (gul) bliver server (blå). Server (blå) bliver angriber (rød).

Øvelsens formål – hvad de skal oplære for at få øvelsen til at lykkes:
Modtagelse af bolden og vending med bolden er afgørende for at lykkes i denne øvelse. Det handler om, at orientere sig bagud og finde ud af, hvilken retning, der vil være bedst at vende i. Man kan med fordel finte forsvareren en smule.

Kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål:
1. Alsidig idrætsudøvelse
• Boldbasis og boldspil
2. Idrætskultur og relationer
• Samarbejde og ansvar
• Sprog og skriftsprog
3. Krop, træning og trivsel
• Sundhed og trivsel
• Fysisk træning
• Krop og identitet

Udvikling/Differentieringsmuligheder
:  
Større/mindre pres fra forsvareren. Større/mindre afstand mellem målene. Bolden modtages fra en aflevering i luften (kast).

Rekvisitter:
2 mål (evt. keglemål/stænger), 3 kegler og 1 bold

Understøttende undervisning. Forslag til mulige tværfaglige sammenhænge
:
• Biologi: Viden om hjerte- lungekredsløbet og påvirkningerne heraf. Aerob/anaerob træning. Blodets iltmætning. Viden om koordinationstræning.
• Samfundsfag: Fodboldens historie, Organisationslære om FIFA, UEFA, DIF, DBU, fodboldens betydning i fattige lande…
• Matematik: Vinkler i afleveringer. Pulsmåling
• Hjemkundskab: Kost, energiindhold
Fodbold og bevægelse:
Sociale kompetencer: Ja
Der er masser af bevægelse i denne øvelse, men den er måske nok lidt mere kompleks og kræver lidt ekstra, så den er ikke decideret oplagt til power pauser.