Fodbold og konkurrence

Dette forløb sætter fokus på konkurrenceelementet som en værdi i fodbold. Her lægges der lige så stor vægt på vindermentalitet og fairplay, som sparkefærdigheder eller sammenspil.

Forløbene kan give gode konkurrenceoplevelser og øge elevernes erfaringer med at vinde og tabe. Når frustrationen over at tabe viser sig, beslutter underviser sammen med eleverne i en time out at se frem ad og afstemme, hvordan næste aktion så skal vindes. Eleverne styrkes i at konkurrere og i at vurdere både egne og holdets præstationer.

Med den kompetitive tilgang kan eleven blive dygtigere til at håndtere sine mentale og følelsesmæssige færdigheder i konkurrencesituationer. I ”Kompetitiv træning” får eleven meget nøjagtig feedback på handlinger gennem et bedømmelsessystem. Systemet tilpasses efter elevernes forudsætninger, så de hverken er for lette eller svære.

Tema: Fodbold og konkurrence
Undertema: Fairplay og kompetitiv træning
Klassetrin: 3.-5. klassetrin (kan tilpasses 6.-7. og 8.-9. klassetrin)
Færdigheds- og vidensmål: 3.-5. klassetrin, (6.-7. klassetrin) og (8.-9. klassetrin)
Antal lektioner: Fire dobbeltlektioner


Kompetenceområder:

 • Alsidig idrætsudøvelse
 • Idrætskultur og relationer


Mulige læringsmål:

 • Eleven har kendskab til konkurrencestrategier
 • Eleven har kendskab til fair play i teori og praksis
 • Eleven kan indgå i spil, som har til formål at kåre en vinder og en taber
 • Eleven kender til kompetitiv træning og evner at konkurrere med sig selv
 • Eleven finder motivation i at konkurrere – med sig selv eller andre


Mulige tegn på læring:

 • Eleven tackler modgang under konkurrence på en konstruktiv måde
 • Eleven evner at bevare fokus under medgang i konkurrence
 • Eleven kan håndtere stressede situationer med hårfine afgørelser under konkurrenceforhold
 • Eleven formår at opføre sig fair, selv i modgang
 • Eleven udviser lyst til at forbedre egen præstation og støtte andre i det samme
 • Eleven har forstået betydningen af at fodbold er et holdspil


Evaluering:

 • Elever og lærere reflekterer over følgende:
 • Hvornår er det vigtigt at konkurrere for at vinde?
 • Er der forskel på piger og drenges måde at konkurrere på?
 • Er konkurrence vigtigere for piger end for drenge?
 • Hvornår handler det ”bare” om at være med?
 • Er det okay at bøje reglerne lidt for at opnå en sejr? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Kan fair play og benhård konkurrence gå hånd i hånd?
 • Hvad forstår du ved sloganet: ”Tab og vind med samme sind”?

 

LEKTION 1  
Navn: Fodbold og konkurrence 1
Fælles start: Tunnelstafet
 
Aktivitet 1: Scoring i keglemål  
Aktivitet 2: Fodboldgolf  
Aktivitet 3: Driblekonge  
Aktivitet 4: Sparkekamp  
Del-evaluering: Eleverne reflekterer i mindre grupper over, om det får én til at anstrenge sig mere/gøre sig mere umage, når der kåres en vinder og en taber i de forskellige aktiviteter? Desuden drøftes det, hvordan man kan hjælpe sit hold bedst muligt til at vinde.  
LEKTION 2
Navn: Fodbold og konkurrence 2
Aktivitet 1: Fodboldbowling
Aktivitet 2: 4 på stribe
Aktivitet 3: Klink
Aktivitet 4: Træfbold
Del-evaluering: I plenum reflekteres der over, om der findes en rigtig og en forkert måde at vinde på, og hvor går grænsen i givet fald? Er det snyd, hvis der ikke er nogen, der ser det? Må man bøje reglerne lidt, eller skal man altid følge dem til punkt og prikke?
LEKTION 3
Navn: Fodbold og konkurrence 3
Kompetitiv træning: Spillerne giver sig selv og hinanden karakter for udførelsen af de forskellige tekniske elementer, der indgår i de enkelte øvelser.
Aktivitet 1: Afslutninger 2 og 2
Aktivitet 2: Teknikcirklen
Aktivitet 3: Zig-zag driblebane
Aktivitet 4: Afslutning efter finte
Del-evaluering: Eleverne går sammen 2 og 2 og reflekterer over, hvordan det opleves at få karakterer af andre for udførelsen af en øvelse, og hvordan det opleves at give sig selv og andre karakter? Gør det noget ved fokus og koncentration, at man ved, der skal gives karakter? Kan man bruge den følelse til noget i andre sammenhænge eller i normalt fodboldspil?
LEKTION 4
Navn: Fodbold og konkurrence 4
Aktivitet 1: 1:1 m. vending til 2 mål
Aktivitet 2: Intervalspil
Aktivitet 3: 8:8 til 4 diagonale mål
Aktivitet 4: 4:4 kamp
Del-evaluering: I mindre grupper reflekterer eleverne over forskellen på at konkurrere hhv. mod sig selv, mod en enkelt modstander alene eller som del af et hold mod et andet hold. Hvad er fordele/ulemper ved de forskellige måder at konkurrere på? Kræver det noget særligt at kunne det ene frem for det andet?