Øvelsesbanken

Skoleøvelse: Træfbold

Af Katrine Korsgaard Michelsen

Spark
Teknisk træning
Spark
Brugerøvelse
Spiller (selvtræning) Forælder (baghaveøvelser) Træner (træningsbanen)
9 til 12 år

Øvelsens navn: Træfbold.

Video: Se filmklip af øvelsen i praksis.

Alderstrin: Indskoling, mellemtrin.

Beskrivelse af øvelsen:
Der stilles toppe op til én bane. Inden for banen markeres 2 baglinjer med kegler i hver sin ende. Der deles 2 lige store hold, hvor hver elev har én bold. Der placeres en bold (gerne en bold der afviger fra de øvrige – eks. en basketbold) på midten af banen. Begge hold skal nu forsøge at flytte bolden i midten ved at sparke deres egen bold efter bolden. Bolde, der ligger på egen halvdel, skal hentes retur før nyt forsøg. Det hold, der først får bolden i midten flyttet over modsatte holds baglinje, har vundet.

Øvelsens formål – hvad de skal oplære for at få øvelsen til at lykkes:
Det gælder om at sparke sin bold sådan at den rammer og skubber til bolden i midten. Jo flere gange, det lykkes, desto sværere bliver det, idet bolden flyttes længere væk. Det kræver således både præcision og fart i sparket at lykkes med denne øvelse. På de to hold kan der evt. uddeles opgaver, således at nogle henter bolde, nogle sparker og evt. andre opgaver.

Kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål:
1. Alsidig idrætsudøvelse
• Boldbasis og boldspil
2. Idrætskultur og relationer
• Samarbejde og ansvar
• Sprog og skriftsprog

Udvikling/Differentieringsmuligheder
Banen kan gøres større eller mindre. Der kan laves en mållinje, som ligger tættere på midten end sparkelinjen, så man ikke blot kan vente på, at bolden i midten kommer helt ned til én, inden man ”tyrer” den retur. Bolden i midten kan skiftes ud (der er stor forskel på, om det er en basketbold eller en tennisbold). Der kan laves regler for, hvad der sker, hvis bolden ryger ud over siden af firkanten. Den kan genplaceres på midten ud for, hvor den røg ud, den kan genplaceres på midten af det hele, eller man kan sige, at det hold, der skød den ud over siden, har tabt pointet. Det sidste er selvsagt med til at gøre spillet meget sværere. Se evt. øvelserne ”Indersideaflevering” og ”Vristspark” i øvelsesbanken.

Rekvisitter:
1 bold pr. elev + 1 ekstra (anderledes) bold, 6-10 kegler

Understøttende undervisning. Forslag til mulige tværfaglige sammenhænge:
• Fysik: Vægt og fart – overførsel af energi
• Matematik: Vinkler
Fodbold og bevægelse:
Power pauser: kræver 20 min.
Sociale kompetencer: Ja. Alle kan være med.