MENU

Viborg Sdrm. IK //

Ryd
Hold Pulje
Senior
Herrer Serie 2 - Efterår 2022 Pulje 15
Herrer Serie 2 - Forår 2023
Herrer Serie 3 - Efterår 2022 Pulje 35
Herrer Serie 3 - Forår 2023
Herrer Serie 4 - Efterår 2022 Pulje 63
Herrer Serie 5.2 11M/9M ombrydning - Efterår 2022 Pulje 270
JM-finale, M+40 Pulje 1
U16
U16 Drenge Liga 2 (2007) 11M - efterår 2022 Pulje 455
U16 Drenge Liga 4 (2007) 11M - efterår 2022 Pulje 473
U16 Drenge/11 (2007) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U16 Drenge Liga 2 (2007) 11M - Vinterturnering Pulje 15
U16 Drenge Liga 4 (2007) 11M - Vinterturnering Pulje 21
U15
U15 Drenge Liga 2B (2008) 11M - efterår 2022 Pulje 515
U15 Drenge Liga 5 (2008) 11M/9M - efterår 2022 Pulje 554
U15 Drenge/11 (2008) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U15 Drenge/11 (2008) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U15 Drenge Liga 2 (2008) 11M - Vinterturnering Pulje 31
U15 Drenge Liga 1 (2008) 11M - efterår 2022 Pulje 511
U14
U14 Drenge Liga 1 (2009) 11M - efterår 2022 Pulje 601
U14 Drenge Liga 3 (2009) 11M - efterår 2022 Pulje 622
U14 Drenge Liga 4 (2009) 11M - efterår 2022 Pulje 643
U14 Drenge/11 (2009) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U14 Drenge Liga 3 (2009) 11M - Vinterturnering Pulje 59
U14 Drenge Liga 4 (2009) 11M - Vinterturnering Pulje 64
U13
U13 Drenge Liga 1A (2010) 8M - efterår 2022 Pulje 701
U13 Drenge Liga 4 (2010) 8M - efterår 2022 ombryd Pulje 783
U13 Drenge/8 (2010) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U13 Drenge Liga 4 (2010) 11M - Vinterturnering Pulje 97
U12
U12 Drenge kunstgræsturnering - 2. stævne Pulje 10
U12 Drenge kunstgræsturnering - 2. stævne Pulje 3
U12 Drenge C (11) INDE Pulje 127
U11
U11 Drenge Kunstgræsturnering - 2. stævne Pulje 86
U11 Drenge Kunstgræsturnering - 2. stævne Pulje 113
U11 Drenge Kunstgræsturnering - 2. stævne Pulje 137
U10
U10 Drenge B Kunstgræs (2013) 5M (3.dec./4.dec) Pulje 38
U10 Drenge B Kunstgræs (2013) 5M (3.dec./4.dec) Pulje 39
U10 Drenge B (13) INDE Pulje 166
U10 Drenge B (13) INDE Pulje 167
U9
U9 Drenge A Kunstgræs (2014) 5M (3.dec./4.dec) Pulje 80
U9 Drenge B Kunstgræs (2014) 5M (3.dec./4.dec) Pulje 90
U9 Drenge C Kunstgræs (2014) 5M (3.dec./4.dec) Pulje 108
U9 Drenge A2 (14) INDE Pulje 191
U9 Drenge B (14) INDE Pulje 195
U9 Drenge C (14) INDE Pulje 202
U9 Drenge C (14) INDE Pulje 201
U8
U8 Drenge A Kunstgræs (2015) 5M (3.dec./4.dec) Pulje 123
U8 Drenge B Kunstgræs (2015) 5M (3.dec./4.dec) Pulje 135
U8 Drenge B Kunstgræs (2015) 5M (3.dec./4.dec) Pulje 136
U8 Drenge C Kunstgræs (2015) 5M (3.dec./4.dec) Pulje 148
U8 Drenge A2 (15) INDE Pulje 221
U8 Drenge B (15) INDE Pulje 226
U8 Drenge C (15) INDE Pulje 231
U7
U7 Drenge (16) INDE Pulje 258
U7 Drenge (16) INDE Pulje 259
U7 Drenge (16) INDE Pulje 257
U7 Drenge (16) INDE Pulje 257
U6
U6 Drenge (17) INDE Pulje 273
U6 Drenge (17) INDE Pulje 273

Log ind