Fodboldens Disciplinærinstans

Hvilke sager behandler Fodboldens Disciplinærinstans

Fodboldens Disciplinærinstans behandler sager, hvor der er en mulig overtrædelse af de fodboldmæssige regler udstedt af enten DBU, Divisionsforeningen eller FIFA.

Fodboldens Disciplinærinstans behandler også protester fra klubber vedrørende tildelte kort, forkert anvendelse af de fodboldmæssige regler eller andre forhold på baggrund af de fodboldmæssige regler.

Sagerne behandles oftest (men ikke udelukkende) på baggrund af:

Indberetninger og protester

Indberetninger

Kampens dommer

Det er som udgangspunkt kampens dommers ansvar at foretage indberetninger fra en kamp.

Indberetning kan for eksempel omfatte:

  • Tilskuernes adfærd (affyring af pyroteknik og fyrværkeri, homofobiske, racistiske eller andre former for diskriminerende tilråb, politiske bannere mv.)
  • Kampens aktørers adfærd (spillernes, trænernes eller andre officials’ adfærd)
  • Andre forhold, hvor dommeren vurderer, at der skal foretages en indberetning på baggrund af de fodboldmæssige regler

 

Klubber

I visse tilfælde kan klubberne også indberette forhold.

Det kan for eksempel være ved diskriminerende udtalelser, manglende overholdelse af fodboldmæssige regler og andre forhold, som dommeren ikke har hørt eller set i løbet af kampens afvikling både før, under og efter kampen.

Bemærk, at der er særlige regler for protester, herunder protester over gule og røde kort.

Klubbens indberetning sker ved at sende en mail med en præcis beskrivelse af det relevante forhold samt eventuel dokumentation til disciplinaer@dbu.dk

DBU’s administration og Divisionsforeningens administration

DBU’s administration og Divisionsforeningens administration kan foretage indberetninger, hvis de bliver opmærksomme på overtrædelser af reglerne.

 

Protester

Protester generelt

Det fremgår af de forskellige turneringers propositioner, hvilke regler der gælder, hvis en klub ønsker at nedlægge protest over et forhold.


Vær særligt opmærksom på tidsfrister for nedlæggelse af protest, og hvilket depositum der skal indbetales.

Særligt om protester over gule og røde kort

Der gælder særlige regler for protester af gule og røde kort de disciplinære bestemmelsers § 2h).

Hvis en klub ønsker at klage over en advarsel eller udvisning, skal det varsles senest klokken 10.00 dagen efter den pågældende kamp.

En fuldt oplyst klage med tilhørende dokumentation samt kvittering for indbetaling af klagegebyr skal fremsendes senest klokken 13.00 dagen efter kampen til Fodboldens Disciplinærinstans.

 

Den tilhørende dokumentation og kvittering for indbetaling af klagegebyr

Ved protester over gule og røde kort omfatter den tilhørende dokumentation følgende:

  • Protestskrivelse med en udførlig beskrivelse af, hvorfor og på hvilken baggrund man ønsker at nedlægge protest over det tildelte gule/røde kort
  • Videodokumentation af situationen
  • Dokumentation for, at der er sket indbetaling af protestdepositum på den neden for nævnte konto.

Se beløb på depositum for de enkelte propositioner for de relevante turneringer. 

 

Særligt for Herre-DM

Ved protester over gule og røde kort i Herre-DM fremgår følgende depositum for Superligaen, 1. division, 2. division og 3. division af turneringsregler for Herre-DM § 29:

  • Superligaen: 25.000 kroner
  • NordicBet-ligaen (1. division): 10.000 kroner
  • 2. og 3. division: 5.000 kroner

Depositum betales tilbage, hvis protesten tages til følge af Fodboldens Disciplinærinstans.

 

Konto til indbetaling af depositum

Indbetaling af depositum i forbindelse med protester sker til nedenstående konto i Nykredit:

Registreringsnummer: 5471

Kontonummer: 0002344183

IBAN nr. DK6954710002344183 – SWIFT/BIC NYKBDKKK

Lav følgende bemærkning ved indbetalingen: ”Protest – KLUBNAVN (ELLER KLUBFORKORTELSE)”

 

Egen drift


Udover sager, der sker på baggrund af indberetninger og protester, så behandler Fodboldens Disciplinærinstans også sager, der er startet af egen drift.

Dette kan for eksempel være vedrørende offentlige udtalelser, situationer dommerne ikke har set i kampene og andre tilfælde, hvor sagens omstændigheder lægger op til, at Fodboldens Disciplinærinstans starter en sag af egen drift.

Kendelser

Fodboldens Disciplinærinstans og Fodboldens Appelinstans offentliggør sine kendelser i et sagsarkiv på DBU's hjemmeside. Disse kendelser lægges op i sagsarkivet i anonymiseret udgave.

Sagsarkivet findes HER