Cirkulærer udstedt af DBU

 

Cirkulære - nr. 54 (2010)
Kontrakter uden reelt indhold

Cirkulære - nr. 55 (2010)

Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 118


Cirkulære - nr. 56 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 71

Cirkulære - nr. 57 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 84 og siden af cirkulære 98

Cirkulære - nr. 58 (2010)
Renteberegning ved udestående løn

Cirkulære - nr. 59 (2010)
Divisionsklubbers indbyrdes uafhængighed

Cirkulære - nr. 60 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 95

Cirkulære - nr. 61 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 90

Cirkulære - nr. 62 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 91 og siden af cirkulære 100

Cirkulære - nr. 64 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 97

Cirkulære - nr. 65 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 80 og siden af cirkulære 109

Cirkulære - nr. 66 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 81, dernæst af cirkulære 93, dernæst af cirkulære 105, dernæst af cirkulære 108, dernæst af cirkulære 113 og siden af cirkulære 117

Cirkulære - nr. 67 (2010)
Beskyttelse af spillere under 15 år

Cirkulære - nr. 68 (2010)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 79, dernæst af cirkulære 83 og siden af cirkulære 94

Cirkulære - nr. 69 (2010)
Klubber i restance

Cirkulære - nr. 70 (2011)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 89

Cirkulære - nr. 71 (2011)
Kontraktklubber under rekonstruktionsbehandling

Cirkulære - nr. 72 (2011)
Gebyrer i civile voldgiftssager

Cirkulære - nr. 73 (2011)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 86

Cirkulære - nr. 74 (2011)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 76, dernæst cirkulære 78, dernæst cirkulære 107 og siden cirkulære 119

Cirkulære - nr. 75 (2011)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 82, dernæst af cirkulære 87, dernæst af cirkulære 92, dernæst af cirkulære 101, dernæst af cirkulære 103 og siden af cirkulære 121

Cirkulære - nr. 76 (2012)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 78, dernæst af cirkulære 107 og siden af cirkulære 119

Cirkulære - nr. 77 (2012)
Ændring af holdnavn

Cirkulære - nr. 78 (2013)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet først af cirkulære 107 og siden af cirkulære 119

Cirkulære - nr. 79 (2013)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 83 og siden af cirkulære 94

Cirkulære - nr. 80 (2013)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 109 og siden af cirkulære 116

Cirkulære - nr. 81 (2013)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 93, dernæst af cirkulære 105, dernæst af cirkulære 108, dernæst af cirkulære 113 og siden af cirkulære 117

Cirkulære - nr. 82 (2014)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 87, dernæst af cirkulære 92, dernæst af cirkulære 101 og siden af cirkulære 103

Cirkulære - nr. 83 (2014)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 94, dernæst af cirkulære 96 og siden af cirkulære 114cirkulære 115 og nyt cirkulære er udstedt af Divisionsforeningen 

Cirkulære - nr. 84 (2014)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 98

Cirkulære - nr. 85 (2014) 
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 104, dernæst af cirkulære 106 og siden af cirkulære 122

Cirkulære - nr. 86 (2014)
Forbud mod manipulation af fodboldkampe og tilsvarende uetisk adfærd

Cirkulære - nr. 87 (2014)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 92, dernæst af cirkulære 101 og siden af cirkulære 103

Cirkulære - nr. 88 (2014)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 89

Cirkulære - nr. 89 (2014)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 110

Cirkulære - nr. 90 (2014)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 111

Cirkulære - nr. 91 (2014)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 100 og siden af cirkulære 112

Cirkulære - nr. 92 (2015)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 101 og siden af cirkulære 103

Cirkulære - nr. 93 (2015)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 105, dernæst af cirkulære 108, dernæst af cirkulære 113 og siden af cirkulære 117

Cirkulære - nr. 94 (2015)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 96 og siden af cirkulære 114cirkulære 115 og nyt cirkulære er udstedt af Divisionsforeningen 

Cirkulære - nr. 95 (2015)
Disciplinære sanktioner som følge af en klubs misligholdelse af sine økonomiske forpligtelser over for en spiller eller en anden klub og ophævelse af en spillerkontrakt som følge af klubbens hævebegrundende misligholdelse.

Cirkulære - nr. 96 (2015) 
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 114cirkulære 115  og nyt cirkulære er udstedt af Divisionsforeningen 

Cirkulære - nr. 97 (2015) 
Registrering af kontraktklubber i Erhvervsstyrelsen 

Cirkulære - nr. 98 (2016) 
Helbredsundersøgelse i forbindelse med indgåelse af spillerkontrakter 
- Samtykkeerklæring 
- Samtykkeerklæring - engelsk 

Cirkulære - nr. 99 (2016) 
Arbejdstilladelse i forbindelse med indgåelse af spillerkontrakter 

Cirkulære - nr. 100 (2016) 
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 112

Cirkulære - nr. 101 (2016)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 103

Cirkulære - nr. 102 (2016) 
Dette cirkulære er ophævet og nyt cirkulære er udstedt af Divisionsforeningen 

Cirkulære - nr. 103 (2016)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 121 

Cirkulære - nr. 104 (2016)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 106 og dernæst af cirkulære 122

Cirkulære - nr. 105 (2016)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 108, dernæst af cirkulære 113 og siden af cirkulære 117

Cirkulære - nr. 106 (2016) 
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 122 

Cirkulære - nr. 107 (2021) 
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 119

Cirkulære - nr. 108 (2017)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære 113 og siden af cirkulære nr. 117

Cirkulære - nr. 109 (2017) 

Dette cirkulære er ophævet og erstattet af først cirkulære nr. 116 og siden af cirkulære nr. 123


Cirkulære - nr. 110 (2017)
Revideret standardspillerkontrakt mv.
- Standardspillerkontrakt, Herrer - dansk 
- Standardspillerkontrakt, Herrer - engelsk 
- Standardspillerkontrakt, Kvinder - dansk

- Standardspillerkontrakt, Kvinder - engelsk

Handlingsplan for mindreårige spillere og trainees - dansk  
- Handlingsplan for mindreårige spillere og trainees - engelsk 

Cirkulære - nr. 111 (2017)
Leje af kontraktspillere 
- Lejeaftale, Herrer - dansk 
- Lejeaftale, Herrer - engelsk 
- Lejeaftale, Kvinder - dansk 
- Lejeaftale, Kvinder - engelsk 

Cirkulære - nr. 112 (2017)
Ophør af spillerkontrakter efter gensidig aftale 
- Aftale om ophør af spillerkontrakt, Herrer - dansk 
- Aftale om ophør af spillerkontrakt, Herrer - engelsk 
- Aftale om ophør af spillerkontrakt, Kvinder - dansk
- Aftale om ophør af spillerkontrakt, Kvinder - engelsk 

Cirkulære - nr. 113 (2018)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 117 

Cirkulære - nr. 114 (2018) 
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære nr. 124

Cirkulære - nr. 115 (2018) 

Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 120.

Bemærk venligst det midlertidige tillægscirkulære herunder. Cirkulæret er vedtaget på baggrund af FIFAs Covid-19-reglementer:

Tillægscirkulære vedr. Danske regler for kvindekontraktspillere om overgangsperioder og tredjemandsrettigheder


Cirkulære - nr. 116 (2018)
Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære nr. 123
 

Cirkulære - nr. 117 (2018)

Dette cirkulære er ophævet og erstattet af cirkulære 125 


Cirkulære nr. 118 (2021)
Kontraktfodbold i overbygninger

Cirkulære nr. 119 (2021) 

Fællescirkulære om Fusioner, Overbygninger og Øvrige samarbejdsforhold


Cirkulære nr. 120 (2021)

Regler om overgangsperioder og tredjemandsrettigheder for Kvinde-DM


Cirkulære nr. 121 (2021)

Regler for overførsel af spillercertifikater

- Vejledning til Cirkulære 121 for reglerne om overførsel af spillercertifikater


Cirkulære nr. 122 (2021)

Regler for reklamer, logoer mv. på spillerdragten i kampe i DBU's turneringer


Cirkulære nr. 123 (2022)

Mindstekrav til klubber i Kvinde-DM, der ønsker at drive en afdeling for kvindelige kontraktspillere


Cirkulære nr. 124 (2022)

Danske regler om økonomisk kompensation for træning og udvikling samt fordeling af solidaritetsbetaling

- Spillerpas

 

Cirkulære nr. 125 (2023)

DBU reglement for fodboldagenter 

DBU Regulations Governing Football Agents