Regulativ for befordringstilskud

Gældende for Kvinde-DM, Herre-DS, Ungdoms-DM og U18 Pige DM

Dette regulativ anvendes for alle løbende tilskudsberettigede turneringer samt tilhørende afslutningsspil om mesterskaber. Regler for oprykningsspil er tillige anført nederst i regulativet.

DBUs bestyrelse har fastlagt satserne og egenbetalingen for beregning af holdenes teoretiske bruttorejseudgifter, som følger:


1. Bornholmerrejse ..... kr. 10.574,00
Beløbet er beregnet på fly den ene vej samt tog og færge den anden vej ( kr. 7.174,- + kr. 3.400,). Dette kan lade sig gøre, som forbindelserne er p.t,. bortset fra enkelte hverdage.
Hvis heller ikke flytning af kampen kan løse problemet, beregnes flyrejse tur/retur med kr. 12.614,-

 

2. Bus på Bornholm ..... kr. 1.200,00

 

3. Øst-Vest rejse........... kr. 1.940,00
Dette gælder såvel over Kattegat, Storebælt og Langelandsbæltet. Vigtigt er det, at der beregnes km via Storebælt, og dette uanset hvilken vej man rejser.
Baggrunden herfor er, at enkelte færger ikke medtager busser, at afgangstiderne i nogle tilfælde udelukker samme rejserute ud og hjem samt, at mange busselskaber ikke råder over de små busser, der kan nedsætte prisen.

 

4. Busventetid ved udekampe over 100 km væk ..... kr. 1.800,00

 

5. Busventetid ved transport over Storebæltsbroen under 100 km væk ..... kr. 1.800,00

 

6. Kørt km uanset hvordan, pr. km. ..... kr. 10,00


Udover ovenstående beregninger, foretages der beregninger for kampe i enkelte tilfælde, hvor turneringsplanlægningen nødvendiggør flyrejser mellem landsdelene.
I alle ovenstående rækker udgør DBUs tilskud den del af den teoretiske bruttorejseudgift, der overstiger kr. 56.000,- (helårligt).

I U19 Drenge DM, U17 Drenge DM og U18 Pige DM udgør DBUs tilskud den del af den teoretiske bruttorejseudgift, der overstiger kr. 56.000,- (1/1-årligt).

Klubberne modtager opgørelse vedrørende befordringstilskud ultimo september.

I Kvinde-DM og Herre-DS udgør DBUs tilskud den del af den teoretiske bruttorejseudgift, der overstiger kr. 28.000,- (1/2-årligt), for henholdsvist efterårets og forårets kampe.

Klubberne modtager opgørelse vedrørende befordringstilskud ultimo september og medio april for henholdsvis efterårets og forårets kampe.

Såfremt et hold kun optræder et halvt år i DBUs rækker udgør DBUs tilskud den del af den teoretiske bruttorejseudgift, der overstiger kr. 28.000,- (½-årligt).


Oprykningsspil / Finalekampe 
Det er gældende for alle hold, der deltager i oprykningsspil til DBUs tilskudsberettigede turneringer eller deltager i finalekampe i Old Boys-/Veteran-LP eller U21, at DBU yder dækning af 2/3 af holdenes teoretiske rejseudgift beregnet efter ovenstående satser.

Futsal-DM
Hvad angår DBUs tilskud og satser ved finalestævnerne for kvindesenior, herresenior, henvises til de respektive propositioner for Futsal-DM på dbu.dk