MENU
D
T
M
S

Nørager IF //

Dommerkontakt

Erik Bech Nielsen
51888027

Herresenior

Flemming Kristensen
28495403

Kampfordeler 11:11

Erik Bech Nielsen
51888027

Kampfordeler 5:5

Erik Bech Nielsen
51888027

Kampfordeler 8:8

Erik Bech Nielsen
51888027

Kampfordeler Indefodbold

Erik Bech Nielsen
51888027

Kasserer

Tina Bonde Larsen
28562718

Klub-CMS ansvarlig

Malene Hadrup
40993555

KlubOffice-ansvarlig

Thomas Stagsted
2296 2772 / 2296 2772

Kontingentopkræver

Ingrid Myrup
9855 7648 / 40459725

Kontingentopkræver

Tina Bonde Larsen
28562718

Kursuskontakt

Lonni Christensen
22425949

Pigeungdom

Lonni Christensen
22425949

Spillercertifikatansvarlig

Tina Bonde Larsen
28562718

Log ind