MENU

NUGF Viborg //

Hold Pulje
Veteran-LP Pulje 2 Info
U19 Drenge Liga 2 (2003-04) 11M-efterår 21 ombryd Pulje 362 Info
U19 Drenge Liga 4(2003-04) 11/9M-efterår 21 ombryd Pulje 376 Info
U16 Drenge Liga 5 (2006) 11M/9M - efterår 2021 Pulje 483 Info
U16 Piger Liga 2 (2006) 11M - efterår 2021 ombryd Pulje 842 Info
U16 Piger Liga 3 (2006) 11M/9M-efterår 2021 ombryd Pulje 846 Info
U15 Drenge Liga 1 (2007) 11M - efterår 2021 Pulje 511 Info
U15 Drenge Liga 3 (2007) 11M - efterår 2021 Pulje 523 Info
U15 Piger Liga 1A (2007) 11M - forår 2022
U15 Piger Liga 1B (2007) 11M - efterår 2021 ombryd Pulje 972 Info
U15 Drenge/11 (2007) - DBU Jylland Pokal Pulje 1 Info
U15 Piger/11 (2007) - DBU Jylland Pokal Pulje 1 Info
U14 Drenge Liga 1 (2008) 11M - efterår 2021 Pulje 601 Info
U14 Drenge Liga 5 (2008) 11M/9M - efterår 2021 Pulje 667 Info
U14 Piger Liga 1A (2008) 11M - efterår 2021 ombryd Pulje 982 Info
U14 Piger Liga 2 (2008) 11M - efterår 2021 ombryd Pulje 986 Info
U14 Piger Liga 3 (2008) 11M/9M - efterår 2021 ombr Pulje 990 Info
U14 Piger Liga 1 - Vinterturnering (2008) 11M Pulje 202 Info
U14 Drenge/11 (2008) - DBU Jylland Pokal Pulje 1 Info
U14 Piger/11 (2008) - DBU Jylland Pokal Pulje 1 Info
U13 Drenge Liga 1A (2009) 8M - efterår 2021 Pulje 701 Info
U13 Drenge Liga 4 (2009) 8M - efterår 2021 Pulje 748 Info
U13 Drenge Liga 2B (2009) 8M - efterår 2021 ombryd Pulje 766 Info
U13 Piger Liga 2 (2009) 8M - efterår 2021 ombryd Pulje 997 Info
U13 Drenge/8 (2009) - DBU Jylland Pokal Pulje 1 Info
U12 Drenge kunstgræsturnering - 2. stævne Pulje 15 Info
U12 Piger kunstgræsturnering - 2. stævne Pulje 120 Info
U11 Drenge A1 (2011) 8M - Vinter 2021/22 Pulje 11 Info
U11 Drenge Kunstgræsturnering - 2. stævne Pulje 61 Info
U11 Drenge Kunstgræsturnering - 2. stævne Pulje 100 Info
U11 Piger kunstgræsturnering - 2. stævne Pulje 138 Info
U10 Drenge A1 (2012) 5M - Vinter 2021/22 Pulje 22 Info
U16 Drenge Liga 2 (06) INDE Pulje 54 Info
U16 Drenge - 3 x 25 min. - Vinter 11:11 Pulje 2 Info
U16 Piger - 3 x 25 min. - Vinter 11:11 Pulje 6 Info
U16 Piger - 3 x 25 min. - Vinter 11:11 Pulje 6 Info
U15 Drenge - 3 x 25 min. - Vinter 11:11 Pulje 3 Info
U15 Piger - 3 x 25 min. - Vinter 11:11 Pulje 7 Info
U15 Piger Liga 1 (07) FUTSAL Pulje 4 Info
U15 Piger Liga 1 (07) FUTSAL Pulje 4 Info
U14+U15 Piger Liga 1/2 (07) FUTSAL Pulje 5 Info
U14+U15 Piger Liga 1/2 (07) FUTSAL Pulje 5 Info
U14+U15 Piger Liga 1/2 (07) FUTSAL Pulje 6 Info
U14 Piger - 3 x 25 min. - Vinter 11:11 Pulje 8 Info
U14 Piger Liga 2 (08) INDE Pulje 91 Info
U14 Drenge - 3 x 25 min. - Vinter 11:11 Pulje 4 Info
U14 Drenge - 3 x 25 min. - Vinter 11:11 Pulje 4 Info
U13 Drenge - 3 x 25 min. - Vinter 11:11 Pulje 5 Info
U10 Drenge B (12) INDE Pulje 164 Info
U10 Drenge B (12) INDE Pulje 165 Info
U10 Drenge C (12) INDE Pulje 171 Info
U9 Drenge B (13) INDE Pulje 199 Info
U9 Drenge C (13) INDE Pulje 204 Info
U9 Piger B (13) INDE Pulje 211 Info
U8 Piger C (14) INDE Pulje 241 Info
U7 Drenge (15) INDE Pulje 259 Info
U7 Drenge (15) INDE Pulje 259 Info
U7 Drenge (15) INDE Pulje 261 Info
Kvinder Liga 1 Futsal (4/12-2021) Pulje 3 Info
U13 Drenge Liga 2 Futsal (2009) - (4/12-2021) Pulje 10 Info

Log ind