MENU

Hurup IF //

Dommerkontakt

Alfred Haaning
9795 3100

Formand

Søren Kjærgaard
53669917

Herresenior

Jonas Ubbesen
22268641 / 22268641

Herreungdom

Torben Gregersen
97959010 / 23720719

Kampfordeler 11:11

Birger Lyngs
28900011 / 2890 0011

Kampfordeler 8:8

Birger Lyngs
28900011 / 2890 0011

Kampfordeler Indefodbold

Birger Lyngs
28900011 / 2890 0011

Kampfordeler Old-boys

Birger Lyngs
28900011 / 2890 0011

Kasserer

Dorte Overgaard Eriksen
23354156

Klub-CMS ansvarlig

Poul Dorf Pedersen
9794 6116

KlubOffice-ansvarlig

Birger Lyngs
28900011 / 2890 0011

Kontingentopkræver

Karin Schelle
20516190

Old boys

Lars Søndergård
30246109

Log ind