MENU

Bording IF //

Dommerkontakt

Finn Jensen

Formand

Morten Nielsen
30701995

Herresenior

Jørn Jensen
23713869 / 23713869

Herreungdom

Jørn Jensen
23713869 / 23713869

Kampfordeler 11:11

Jørn Jensen
23713869 / 23713869

Kampfordeler 5:5

Jørn Jensen
23713869 / 23713869

Kampfordeler 8:8

Jørn Jensen
23713869 / 23713869

Kampfordeler Indefodbold

Jørn Jensen
23713869 / 23713869

Kasserer

Jesper Majkjær Ramlov
86862339 / 22631609

Klub-CMS ansvarlig

Jørn Jensen
23713869 / 23713869

KlubOffice-ansvarlig

Jørn Jensen
23713869 / 23713869

Kontingentopkræver

Jørn Jensen
23713869 / 23713869

Kvinder

Jørn Jensen
23713869 / 23713869

Pigeungdom

Jørn Jensen
23713869 / 23713869

Spillercertifikatansvarlig

Jørn Jensen
23713869 / 23713869

Log ind