Viking Fodbold fra Rønne vandt i 2020/21 Bornholmsserien for herrer. Klubben havde dermed mulighed for at spille kampe i Københavnsserien under DBU København, men valgte at takke nej til dette.

Den 2. juli 2021 besluttede DBU Bornholm, at Viking Fodbold blandt andet skulle nedrykkes til serie 1 og have en bøde på 1.500 kroner.

Klubben ankede herefter dommen til Fodboldens Disciplinærinstans for at få sanktionen annullereret. Disciplinærinstansen havde ikke hjemmel i DBU’s love til at træffe afgørelse i sagen og videregav den til Fodboldens Appelinstans, som nu har afsagt kendelse.

Appelinstansen har afgjort, at DBU Bornholms afgørelse er ugyldig, fordi DBU Bornholm ikke har oplyst, hvilke bestemmelser Viking Fodbold skulle have overtrådt. Dermed har DBU Bornholm ikke haft hjemmel til sanktionen over for Viking Fodbold. DBU Bornholm skal derfor sørge for at stoppe det retsstridige forhold med øjeblikkelig virkning.

Kendelsen kan ankes til DIF’s Appelinstans inden for fire uger.

Du kan læse kendelsen i sin helhed lige her.