MENU

Talenterne skal findes i både Støvring og Sorø

Den nye talentstruktur på herresiden giver DBU’s talenttrænere et både tidligere og bedre kendskab til talentfulde drengespillere i alle afkroge af fodbolddanmark. En stor gevinst på sigt for dansk landsholdsfodbold, mener DBU’s sportslig ansvarlige for U10-U15, Martin Bloch.

Flere fuldtidsansatte talenttrænere, flere talenter og flere timer på fodboldbanen.

Det er nu et halvt år siden at DBU lancerede en helt ny talentstruktur på herresiden, hvor målet er at identificere talenterne både tidligere og bredere. Med andre ord – at komme tættere på spillerne både sportsligt og geografisk samt sikre et bedre overblik over den danske talentmasse i alle hjørner af danmarkskortet. En nødvendig opjustering i en øget international konkurrence på både klub- og landsholdsniveau, mener DBU og sportslig ansvarlige for det nye talent setup for U10 – U15, Martin Bloch:

”For at Danmark fortsat skal kunne være med på et højt internationalt plan er det afgørende, at vi så tidlig som muligt både får mulighed for at identificere og arbejde med de unge talenter uanset, hvor i landet de bor. Vi har ganske enkelt ikke råd til at miste talenter – hverken i Vestjylland eller på Lolland Falster. Derfor er det nye setup i mine øjne også en kæmpe gevinst både for spilleren, klubben og dansk fodbold,” siger Martin Bloch, der sammen med de fem fuldtidsansatte talenttrænere derfor også kommer rundt til rigtig mange kampe og klubber i hele Danmark.

For de nye talentcentre og talenttrænere har målet været at komme meget tættere på spillernes eget træningsmiljø. Derfor er centrene blevet geografisk fordelt med skelen til både spillernes transporttid og med øje for at kunne nå helt ud i hver en afkrog af Danmark. 

DBU starter talenttræningen to år tidligere

Førhen afholdte DBU deres første talentcenter-samlinger, når spillerne nåede U15-året, hvorimod man i den nye struktur afholder otte årlige samlinger seks steder i landet allerede som U13 og U14 spillere – dvs. to år tidligere. Inden da har en stor del allerede været gennem klubbernes TOP-centre for U10-U12.

”Vi har fået mere fokus på talentfulde spillere i de mindre klubber end tidligere. Da vores A-klubber først træder ind i talentsamlingerne i det andet halvår af U14, betyder det samlet set, at vi nu har får et langt bedre kendskab til de enkelte talenter– også dem, vi måske ikke tidligere ville have haft i sigtekornet, siger Martin Bloch og understreger vigtigheden i at arbejde med spillerne så tidligt som muligt:

”Mere tid sammen med spillerne giver også bedre mulighed for at udvikle dem. Det giver i sidste ende både større kendskab og en mere valid selektering den dag, vi står og skal udtage et nyt U16 landshold og dermed starte fødekæden til vores A-landshold,” siger Bloch og understreger, at sammenhængskraften i dansk fodbold er afgørende, for at kunne lykkes med den danske talentudvikling.

I alt 14.000 spillere vurderes til at spille fodbold i hver drengeårgang på U13 og U14. Ud fra disse vil 180 blive identificeret som blandt de spillere med størst talent og potentiale på deres årgang og blive inviteret til at deltage på de nye regionale talentcentre, der også har fungerende målmandstræning. Dermed kan DBU tilbyde alle indkaldte spillere optimale rammer.

Derudover vil DBU tilstræbe sig på at få fat i flere spillere fra andet halvår på og dermed også selv aktivt forsøge at dæmme op for udfordringen med, at der på de danske landshold er en overrepræsentation af spillere født i første halvdel af året. Placeringen af DBU’s Talentcentre er i Ballerup, Sorø, Tommerup, Rødding, Øster Bording og Støvring.

Se hvor talentcentrene er placeret her
Du kan læse mere om trænerne og det nye setup her

Også på kvindesiden er igangsat et strategisk talentudviklingsarbejde, der foregår parallelt med arbejdet på herresiden. Her er kvinden i spidsen for det arbejde talentudviklingschef, Lene Terp.

Log ind