Vigtige beslutninger gavner pigefodbolden i Danmark

Fodbold er passion, glæde, stolthed, holdfællesskab, klubtilhørsforhold, modstandere og regler – uanset om du er pige, dreng, kvinde eller mand. Men færre piger end drenge stifter bekendtskab med fodboldens glæder, og derfor er det vigtigt med fortsat fokus på at styrke pigefodbolden i Danmark.

Gennem stærkt samarbejde skal medlemstallet i fodbolden løftes til 450.000 medlemmer i 2025. Heri ligger et ønske om at udnytte det store potentiale, som der er i pige- og kvindefodbolden. Målsætningen er, at piger og kvinder i 2025 skal udgøre cirka en tredjedel af medlemstallet.

En sådan ambition kræver en prioriteret strategisk indsats, og en række beslutninger på de seneste møder i DBU’s Breddeudvalg vidner om et stadigt fokus på at styrke kønsdiversiteten. 

 - Vi tror på, at der er et stort potentiale i at få flere piger til at spille fodbold. Det kræver investeringer og gode menneskelige ressourcer, og dem er vi parate til at finde. Men det kræver også gode vilkår for pigerne i form af dygtige trænere, fine baner og gode træningstider, siger Bent Clausen, formand for DBU’s Breddeudvalg.

På de seneste to møder har Breddeudvalget valgt at bevillige ressourcer til tre forskellige projekter, der har til formål at styrke rekrutteringen af piger i alderen 0-12 år:
  • Fantastisk Fodboldstart for piger er blevet tildelt 450.000 kr. i henholdsvis 2018 og 2019, hvilket betyder, at forløbet, der med succes har været afprøvet i DBU Jylland i 2017, nu kan udbredes til hele landet. Projektet, der forventes udfoldet i løbet af april, har til formål at støtte klubber i rekrutteringen af piger og sørge for at hjælpe klubber med at opstarte og forankre nye pigehold. 
  • Det etablerede rekrutteringstilbud Pigeraketten, der hvert år besøges af cirka 10.000 piger mellem 5-11 år, har ligeledes fået Breddeudvalgets opmærksomhed. Det betyder, at de 150 klubber, der i år har tilmeldt sig Pigeraketten, nu kan glæde sig til at få besøg af en helt ny og mere farverig Pigeraket. 
  • DIF og DBU har indgået aftale om et strategisk spor, hvor der i 2018 er blev bevilget 300.000 kr. til at styrke rekrutteringen af piger i alderen 0-12 år herunder udarbejdelsen af et nyt rekrutteringskoncept for piger i 10-12 årsalderen. 
- Bevillingerne fra Breddeudvalget er afgørende for, at vi kan imødekomme klubbernes ønsker om at udvikle og videreudvikle tilbud og aktiviteter, der kan understøtte rekrutteringen af piger, siger Annette Westermann, der er national projektleder for pige- og kvindefodbolden, og hun tilføjer: 

Det er vigtigt, at de seneste bevillinger ikke står alene, da målsætningen om medlemsvækst kræver en vedvarende stærk opmærksomhed og investeringer for at gøre det endnu mere attraktivt at være spiller, træner, leder og dommer i og omkring pige- og kvindefodbolden. 

Breddeudvalget vil da også fortsat have fokus på at indgå i projekter som ”Gode idrætsmiljøer for piger”, hvor DBU enten alene eller sammen med andre indsamler relevant viden, der kan give indsigt i pigernes hverdagsliv og motivation for fortsat fodbolddeltagelse. Der skal også fortsat investeres i udvikling og implementering af redskaber med piger og kvinders motivation for fodbolddeltagelse i centrum, som det fx sker på både teenage- og voksenområdet gennem samarbejdet i Bevæg dig for livet – Fodbold.  

Pigeindsatserne, der har fået bevillinger fra Breddeudvalget, bliver suppleret af nye tiltag for begge køn. Og fordi den fodboldmæssige udvikling er en stærk motivationsfaktor for både piger og drenge, sættes spillerudviklingen i centrum i de nye satsninger fx uddannelse af endnu flere trænere, en ny og opdateret børnetræneruddannelse og inspirationstræning med uddannede instruktører ude i klubberne. 

I marts måned udsendes et nyt pigenyhedsbrev for første gang, hvor du vil kunne læse nogle af eksemplerne på pigeindsatser, og det vil ligeledes være muligt at få et overblik over de forskellige tilbud, som du og din klub kan gøre brug af.  Tilmeld dig nyhedsbrevet ”Piger på banen” her

Log ind