MENU

Ikke kun Tordenskjolds soldater

Thorsø-Tungelund IF er en af de klubber, der har fået foretaget en klubmåling. Her fandt klubben ud af, at de frivillige skulle have mere fokus.


Foto: Henrik Bjerregrav


Som mange andre danske klubber oplever Thorsø-Tungelund IF (TIF), at det er blevet sværere at tiltrække frivillige til klubben. En udvikling som Klaus Sakskøbing, formand for fodboldafdelingen, gerne ser vendt.

”Vi har desværre ikke ubegrænsede ressourcer. Som alle andre klubber, kommer vores arbejdskraft hovedsageligt fra frivillige, så for at forbedre vores klub, må vi først og fremmest sørge for, at de har det godt,” siger han.

Frivillige er kernen

En nylig måling af medlemmernes tilknytning til klubben viser dog, at netop de frivillige er udsatte. Målingen, som var en del af et pilotprojekt med MSI Research og DBU, viste at TIF frivillige følte en markant lavere tilknytning til klubben end både spillerne, trænerne og frivillige gør i andre klubber.

”Undersøgelsen viste os, at vi skal være ekstra opmærksomme på de frivillige. Ofte hører vi kun fra de ’Tordenskjoldssoldater’, der altid møder op, og overser måske de folk, som gerne vil nøjes med at hjælpe til et par timer til en turnering en gang imellem. Men dem kan vi heller ikke undvære,” fortæller Klaus, og fortsætter:

”Medlemsundersøgelsen har givet os en idé om, hvor skoen trykker mest for de frivillige i TIF. Og det ser ud til, at vi skal blive bedre til at forklare og konkretisere de opgaver, vi giver de frivillige.”

Få timer kan gøre en forskel

For TIF handler det både om at blive bedre til at fortælle eksempelvis forældrene, at blot et par timers arbejde i løbet af en sæson er til stor gavn. For at det kan lykkes, skal TIF blive bedre til at forklare de opgaver, der foreligger for frivillige, og blive bedre til at støtte dem i deres arbejde.

”Selvom undersøgelsen selvfølgelig ikke løser det hele for os, har vi fået nogle gode indsigter og en pejling på, hvor vi skal forbedre os. Vi kommer til at bruge resultaterne til at italesætte vores udfordringer og som et stærkt udgangspunkt, når vi skal udvikle os – både for de frivillige, spillerne og trænerne, ” fortæller Klaus Sakskøbing.

TIF vil indkalde alle medlemmer og forældre til et stort informationsmøde, hvor de vil fremlægge undersøgelsens resultater. Med det håber Klaus Sakskøbing at vise, at klubledelsen tager problemet alvorligt og vil arbejde hårdt for at forbedre sig over for de frivillige. Klaus håber også på, at mødet kan åbne forældrenes øjne for, at deres hjælp gør en stor forskel.

Bag om målingen

Klubmålingen er en medlemstilfredshedsundersøgelse.

Den spørger ind til konkrete emner som kammeratskab, sammenhold, respekt, faciliteter og spilletider.

I kan lave undersøgelsen på tre målgrupper i jeres klub - spillere, trænere og frivillige. Vil I undersøge én af målgrupperne – eksempelvis spillere – er prisen 4.500 kroner inkl. moms, mens to målgrupper koster 5.500 kroner inkl. moms og en undersøgelse for både spillere, trænere og frivillige koster 6.500 kroner inkl. moms.

Alle klubformænd/bestyrelser kan melde deres klub til på klubmaaling.dk

Undersøgelsen foregår online, og klubbens resultater vil være tilgængelige, når undersøgelsen er færdig.

MSI Research står for alt det praktiske, som eksempelvis udsendelse af spørgeskema, indsamling og behandling af data samt afrapportering.  

Log ind