MENU

Flere bøder til Brøndby og FC København

Brug af romerlys den 8. november betyder igen store bøder til Brøndby og FC København, der i alt skal betale 225.000 kroner. Fodboldens disciplinærinstans advarer begge klubber om brug af andre sanktioner end bødestraf i alvorlige gentagelsestilfælde.Foto: www.fodboldbilleder.dk


13. november blev Brøndby og FC København tilsammen tildelt 90.000 kroner i bøde for brug af pyroteknik. På daværende tidspunkt lå det dog allerede fast, at Fodboldens Disciplinærinstans skulle behandle de episoder, der var sket på Brøndby Stadion fem dage tidligere.

Her indrapporterede kampens dommer, Mads-Kristoffersen Kristoffersen, følgende episoder fra kampen, som blandt andet var ensbetydende med, at starten på 2. halvleg blev udsat i otte minutter:

Brøndby IF:

Ved indløb

Ca. 50 romerlys + hvide stjernelys (ikke et målbart antal, men langt over 200)

1. min.

1 romerlys

14. min.

Kast med halvfyldt ølkrus kastet mod sparkeren af hjørnespark

26. min.

3 romerlys

46. min.

ca. 50 gule fakler, hvilket medførte kampafbrydelse på otte minutter

97. min.

1 romerlys

101. min.

1 romerlys

Efter kampen

1 romerlys

 

F.C. København:

Ved indløb

ca. 100 romerlys, hvor ca. 10 kom på banen. 2 raketter affyret + 2 kanonslag

1. min.

2 romerlys

3. min.

1 romerlys

22. min.

3 romerlys

28. min.

1 romerlys

40. min.

2 romerlys

Ved indløb til 2. halvleg

ca. 100 hvidelys + 2 kanonslag, 1 rørbombe

60. min.

4 hvideromerlys

65. min.

2 romerlys

70. min.

2 romerlys

76. min.

1 romerlys

86. min.

6 romerlys

88. min.

2 romerlys

90. min.

2 romerlys

93. min.

4 romerlys


Fodboldens disciplinærinstans har efter at have indhentet redegørelser fra de to klubber fastslået, at der i Brøndbys tilfælde er tale om et femtegangstilfælde i relation til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” i indeværende sæson, mens instansen i sidste sæson behandlede 15 indberetninger, hvor Brøndby IF var part.

For FC Københavns vedkommende er der tale om et fjerdegangstilfælde i indeværende sæson, mens instansen i sidste sæson behandlede 10 indberetninger, hvor FC København var part.

I kendelsen betragter instansen de gentagne overtrædelser af cirkulæret fra begge klubbers side med stor alvor, da man finder, at overtrædelserne er organiseret.

I Brøndbys tilfælde henvises til, at instansen allerede har advaret om, at der var overvejelser om andre sanktioner end bødestraf i kendelsen fra den 24. marts 2015, hvor Brøndby efter en kamp mod F.C. København i Parken den 8. marts blev idømt bøde på 150.000 kroner.

I dagens kendelse fremhæver instansen, at man specielt ved såkaldte højrisikokampe oplever et markant større omfang af overtrædelser, og at Brøndby fortsat ikke formår at iværksætte effektive tiltag for at komme problemet til livs. På den baggrund gentager Fodboldens Disciplinærinstans for anden gang advarslen om, at der sandsynligvis vil blive anvendt andre sanktioner end bødestraf ved alvorlige gentagelsestilfælde.

I F.C. Københavns tilfælde efterlyser instansen en indsats for at pågribe og sanktionere gerningsmændene, som formodes at være tilknyttet F.C. Københavns fangruppering og dermed identificerbare.

Samtidig understreget Fodboldens Disciplinærinstans, at man også i F.C. Københavns tilfælde overvejede andre sanktioner end bødestraf, men at man ikke har fundet fuldt tilstrækkeligt grundlag for det på nuværende tidspunkt.

De mulige sanktionsmuligheder er beskrevet i DBUs love § 30.1.

På den baggrund idømte Fodboldens Disciplinærinstans Brøndby IF en bøde på 125.000 og FC København en bøde på 100.000 kroner.

Afgørelsen kan ankes til Fodboldens Appelinstans i de kommende to uger.

Læs hele kendelsen:

Brøndby IF

FC København

Log ind