MENU

Ny aftale sætter rammerne for fremtidens breddearbejde

Ny aftale: DBU og de seks Lokalunioner sætter retningen for de næste seks års samarbejde i en ny breddeaftale. Det handler bl.a. om øget samarbejde med kommuner, styrket kommerciel brug af breddefodbolden og en analyse af den politiske og administrative struktur.


Mere fokus på medlemmer og klubudvikling. Foto: fodboldbilleder.dk


Dansk breddefodbold skal de næste seks år udvikles med endnu mere fokus på medlemmer og klubudvikling – i tæt samarbejde mellem DBU og de seks Lokalunioner for hhv. Jylland, Fyn, Sjælland, København, Lolland-Falster og Bornholm. 

Det kom på plads, da DBU’s bestyrelse i lørdags godkendte en ny seks-årig breddeaftale, der sætter rammerne i landets Lokalunioner. Aftalen tager udgangspunkt i de Seks Strategiske Hovedsindsatsområder, som DBU’s bestyrelse vedtog før nytår og lægger op til blandt andet øget samarbejde med landets 98 kommuner, hvor fodbold skaber resultater inden for sundhed og integration i tæt samarbejde mellem klubber, skoler og kommuner. For at styrke det arbejde omfatter den nye aftale ansættelsen af en ny public affairs-medarbejder samt udvikling af en strategi på området. 

Ét af DBU´s seks hovedindsatsområder er samtidig en styrkelse af talentudviklingen og her skal breddefodbolden og græsrodsklubberne bidrage endnu mere til udviklingen af talenter.

”Det er historisk, at vi indgår en så lang aftale for bredde-fodbolden og vi har nu rammerne på plads for at udvikle dansk fodbold fremadrettet. Det er et stort og vigtigt skridt,” siger Jesper Møller, bestyrelsesformand for DBU. 

Hos Lokalunionerne under DBU er der tilfredshed med, at der nu er en aftale på plads og dermed ro om forholdene de næste år. 

”Vi har et fælles ansvar for at tilgodese dansk fodbolds interesser bedst muligt. Det får vi mulighed for i den nye aftale, der skaber rammer for udvikling både i samarbejde med kommuner og kommercielle samarbejdspartnere. Der er tilfredshed i Lokalunionerne med, at aftalen nu er på plads,” fortæller Henrik Ravnild, formand for Foreningen af Lokalunioner, FLU.

Aftalen skaber også klare områder for de mange aktiviteter, som Lokalunionerne er fælles om – de såkaldte fælles anliggender. Det omfatter både Fodboldskoler, Get2Fodboldskoler, Klubfidusen og en række andre projekter, som kører på tværs af alle Lokalunioner og bliver administreret i samarbejde mellem DBU og Lokalunionerne. Den nye aftale fastsætter også, hvordan DBU yder økonomisk støtte til aktiviteterne.

”Vi ønsker at understøtte klubberne bedst muligt. Det er dem, vi er til for. Derfor har vi fokus på medlemmer og klubudvikling. Her er det afgørende med et godt samarbejde på tværs mellem Lokalunionerne og DBU, hvilket vi får i den nye aftale, der giver faste rammer for det arbejde til gavn for klubberne,” fortæller Bent Clausen, næstformand i DBU og formand for DBU´s bredde-udvalg. 

Den nye bredde-aftale lægger også op til en analyse af den politiske og administrative struktur i FLU og et fokus på at udnytte de samlede ressourcer bedst muligt med henblik på flest mulige konkrete aktiviteter. Arbejdet sker i tæt samarbejde mellem Lokalunionerne og DBU og skal løbende drøftes i DBU’s bestyrelse. Arbejdet vil ske med grundighed og respekt for alle synspunkter, fortæller Henrik Ravnild, formand for Foreningen af Lokalunioner, FLU: 

“Det er altid svært med forandringer – ikke mindst i en organisation, der er 125 år gammel. Men når vi agerer i en verden under forandring, er vi tvunget til hele tiden at være tidssvarende i vores organisation, arbejdsform og struktur,” siger han.  

Log ind