MENU

DBU og Divisionsforeningen i nyt samarbejde

DBU og Divisionsforeningen har indgået en ny samarbejdsaftale med fokus på talentudvikling og international strategi.

Kvindepokal_nyhed2015_500
Ny aftale for udviklingen af professionel fodbold. Foto: Fodboldbiilleder.dk


Aftalen er godkendt af DBU’s bestyrelse og tager udgangspunkt i de Seks Strategiske Hovedsindsatsområder, som DBU’s bestyrelse vedtog lige før nytår. Områderne omfatter ‘Talentudvikling’ og ‘International Strategi’, der er centrale for den nye aftale. For første gang er der tale om en seks-årig aftale, der dermed sikrer faste rammer og mulighed for at udvikle og langtidsplanlægge. 

”Det er historisk, at vi indgår så lang en aftale for prof-fodbold i Danmark. Sammen med vores aftaler for bredde-fodbold og salg af tv-rettigheder for både Superliga og landshold giver det en fast ramme for de næste mange års udvikling i dansk fodbold. Nu kan vi arbejde videre med fokus på blandt andet talentudvikling og internationalt arbejde,” siger Jesper Møller, bestyrelsesformand i DBU. 

Den nye aftale skaber da også glæde hos Thomas Christensen, formand i Divisionsforeningen og for DBU’s Udvalg for Professionel Fodbold, der er repræsentanter for en række af de største fodboldklubber i Alka Superligaen og 1. Division. Han ser frem til en fælles indsats for talentudvikling i dansk fodbold, så der også i fremtiden er stjerner til både dansk klubfodbold og de danske landshold. 

”På vegne af dansk fodbold glæder jeg mig over, at bredden og eliten arbejder sammen om talentudviklingen, og at der er enighed om, at den starter nedefra i vores klubber. Derfor er det fantastisk, at DBU fortsat prioriterer samarbejdet med klubberne så højt, og at det er blevet et indsatsområde i aftalen med Divisionsforeningen,” siger Thomas Christensen.

DBU og Divisionsforeningen er allerede i fuld gang med arbejdet med den nye strategi for talentudvikling – senest med et temamøde i DBU’s bestyrelse med oplæg fra U21-landstræner Jess Thorup og elitechef Kim Hallberg. Om få uger tiltræder DBU’s nye talentudviklingschef Flemming Berg og senere på året skal den nye strategi udvikles i tæt samarbejde med klubber og andre relevante nøglepersoner. 

“Talentudvikling er altafgørende for udviklingen af dansk fodbold. Både for vores landshold, hvor U21 i øjeblikket klarer sig flot med en af de mest talentfulde generationer i mange år – men også for vores daglige arbejde med fodbold i klubberne. Vi skal styrke talent-arbejdet, så vi fortsat kan konkurrere med andre lande i Europa,” siger Thomas Christensen. 

Samtidig er DBU og Divisionsforeningen blevet enige om at give det internationale arbejde et strategisk fokus for at fremme udviklingen samt begrænse eventuelle uhensigtsmæssigheder for dansk fodbold. Derfor skal der ansættes en international konsulent i DBU med fokus på internationale forhold med relevans for dansk fodbold. Vedkommende kommer til at samarbejde med DIF’s internationale sekretariat om internationale fælles snitflader for dansk idræt.

”Det er vigtigt for dansk fodbold, at vi sikrer indflydelse på internationale forhold, og det kan vi opnå med en dedikeret medarbejder, som gennem overvågning og analyser i tide kan spotte de forhold, som det vil være hensigtsmæssigt med indflydelse på for dansk fodbold. Jeg er sikker på, at vi med den nye aftale kan skabe resultater til gavn for hele fodbolddanmark - fra bredde til elite,” siger Thomas Christensen.  


Log ind