MENU

3F Ligaen mod nye mål

De sportslige krav er tæt på uændrede og ambitionerne om at løfte 3F Ligaen via et licenssystem stadig intakte. De største ændringer i licensmanualen for 3F Ligaen 2015/2016 angår de organisatoriske krav.Foto: www.fodboldbilleder.dk


For 3F Ligaklubberne og DBU var 2014 et turbulent år.

To klubbers manglende opfyldelse af licenskravene ved deadline, betød nemlig at DBU’s bestyrelse valgte at suspendere 3F Liga-licensen i foråret 2014 for den indeværende sæson for at sikre en fortsat sportslig kvalitet i den bedste danske kvinderække.

Det gav anledning til ikke kun en evaluering af ligaen men også en dybdegående dialog klubber og DBU imellem, om hvor højt overliggeren for dansk kvindefodbold skal sættes.

Den netop udsendte licensmanual er et konkret resultat af netop den evaluering og dialog. For alle er enige om at et licenssystem ER den rigtige løsning i bestræbelserne på at løfte den danske 3F Liga.

 ”Med de nye licenskrav går vi ikke på kompromis med det sportslige niveau, og arbejder fortsat målrettet sammen med klubberne på at løfte 3F Ligaen op til det niveau, vi mener den hører til. Det har været altafgørende for både os og klubberne at fastholde den positive udvikling, vi indtil nu har opnået både sportsligt og kommercielt,” siger Mette Bach Kjær, der er formand for DBU’s kvindeelitegruppe.

Kommerciel leder fastholdes

Og det har ikke været nogen nem opgave, da også generelle besparelser har ramt DBU’s kvindesektor, der ud over at skulle prioritere i kravene til klubberne også af DBU’s bestyrelse er blevet bedt om samt skære ned på den støtte, klubberne får.

Så mens der på den sportslige del af licensen kun er sket mindre justeringer, er det på den administrative og økonomiske del, at de mest markante ændringer og lempelser er foretaget. Udpegningen af en kommerciel leder i klubben er dog stadig et ufravigeligt krav – selv om der er ikke længere krav om en decideret ansat medarbejder.

”En kommerciel leder i klubben er afgørende for at klubben også kan tiltrække økonomi – der igen er en af grundstenene for at kunne skabe en stabil udvikling af klubbens organisation og ressourcer. Derfor er det fortsat et krav, som både vi og klubberne har ønsket at fastholde,” siger Mette Bach Kjær, der understreger, at klubberne i den indeværende sæson fortsat har fulgt licenskravene til trods for at det ikke har været implementeret.

”Det viser en vilje til at få et licenssystem til at fungerer ikke kun i en prøveperiode men også fremadrettet.  Så selv om vi har måttet justere overliggeren og ændre nogle krav markant på enkelte områder, så skal der ikke herske tvivl om, at et licenssystem stadig er vejen frem til at løfte både klubbernes og ligaens niveau. ”

Også klubberne i den danske U17-Ligaen, piger, har modtaget det nye licensmanual, og her er der kun foretaget meget små justeringer.


Læs Licensmanualen for 3F Ligaen 2015/2016 her
Deadline for ansøgninger til 3F Liga licens er den 10. marts 2015 kl. 12.00

Læs Licensmanualen for U17 Ungdom, piger, her
Deadline for ansøgninger til U17 Ungdom, piger er den 3. marts 2015 kl. 12.00


Log ind