Kompensationssystem

Både nationalt og internationalt foreligger der regler for kompensation til klubberne der har været med til at udvikle professionelle spillere.

I de tre bokse nedenfor finder I regler og vejledning om national kompensation, solidaritetskompensation og træningskompensation.