Ansøgning

Du finder et link til ansøgningsskemaet her.  

Ansøgningsfrist

  • Bestyrelsen behandler løbende ansøgninger. Du kan derfor indsende ansøgninger hele året.
  • Der må forventes en behandlingstid på ca. 4 uger. 
  • Fondsbestyrelsen støtter ikke aktiviteter, der afholdes før bevillingernes uddeles. Husk derfor at søge i god tid inden aktiviteten afholdes (min. 1 mdr.).

Fonden støtter typisk med beløb i størrelsesordenen kr. 300 pr. deltager fsva. bevillinger i kategorien "Ungdomshold". Der foretages dog en individuel vurdering af hver ansøgning.

Klubben skal orientere fonden, såfremt der har været færre deltagere med på turen end angivet i ansøgningen, dog med en bagatelgrænse på 4 personer. Dvs: Hvis klubben har ansøgt om en tur og har opgivet 25 deltagere, men kun ender med at sende 21 eller færre afsted, så skal fonden informeres. Dette skyldes at deltagerantallet benyttes som et pejlemærke for bevillingens størrelse.

Information til fodboldklubber, der ansøger om støtte til ungdomsaktiviteter

Klubben skal prioritere, hvilke hold og hvilke aktiviteter, der skal søges midler til. Desuden skal formand samt kasserer for klubben underskrive en Tro- og loveerklæring, når de har modtaget tilsagn

Denne erklæring fungerer som dokumentation for, at klubbens tegningsberettigede har godkendt ansøgningen og at midlerne anvendes til dét formål, der er beskrevet i ansøgningen, herunder også fsva. deltagerantal

Pr. 1. februar 2023 kan klubber kun modtage bevilling fra fonden een gang pr. kalenderår (Hvis klubben har ansøgt og modtaget en bevilling i 2022, kan der først gives en ny bevilling i 2023. Det er datoen for ansøgningen, der gælder)