Ansøgning

Ønsker jeres klub også tilskud?

Så kan I finde et link til ansøgningsskemaet her.  

Ansøgningsfrist

  • Bestyrelsen behandler løbende ansøgninger. Du kan derfor indsende ansøgninger hele året.
  • Der må forventes en behandlingstid på ca. 4 uger.
  • Fondsbestyrelsen støtter ikke aktiviteter, der afholdes før bevillingernes uddeles. Husk derfor at søge i god tid inden aktiviteten afholdes.

Kontakt fondens sekretariat, hvis du har behov for en hastebehandling af din ansøgning.

Fonden har hidtil støttet med beløb i størrelsesordenen kr. 500 pr. deltager fsva. bevillinger i kategorien "Ungdomshold". Der foretages dog en individuel vurdering af hver ansøgning.

Information til fodboldklubber, der ansøger om støtte til ungdomsaktiviteter

Klubben skal prioritere, hvilke aktiviteter, der skal søges midler til. Desuden skal formand samt kasserer for klubben underskrive en Tro- og loveerklæring når de har modtaget tilsagn

Denne erklæring fungerer som dokumentation for, at klubbens tegningsberettigede har godkendt ansøgningen og at midlerne anvendes til dét formål, der er beskrevet i ansøgningen.