DBU'S UNGDOMSFOND AF 18. MAJ 1964

Fondens formål
Fondens formål er to-delt: 

1) At opmuntre arbejdet med ungdomshold (U13-U19). Tilskud kan typisk søges til gennemførelse af og deltagelse i ungdomsturneringer i ind- og udland, til ophold for ungdomshold på idrætsskoler eller lignende.  

Denne kategori kan KUN søges af fodboldklubber med et DBU klubnummer. 

2) At støtte danske idrætsudøvere, herunder idrætsledere, der uforskyldt er kommet i nød som følge af sygdom eller ulykke eller anden uforskyldt årsag  eller nære pårørende eller efterladte til disse personer..

Denne kategori kan kun søgeshvis vedkommende i gennem en længere periode har været medlem – aktivt eller passivt – under Danmarks Idrætsforbund (DIF). Anfør venligst din tilknytning ifm. ansøgningen.

Institutioner, der beskæftiger sig med idræt for unge, der er fysisk eller psykisk handicappet kan også ansøge fonden.

Ansøgninger

Bestyrelsen behandler kun ansøgninger, som tilgår dem via Fondens digitale ansøgningsplatform. Den finder du her: Link til ansøgningsskema for DBU´s Ungdomsfond af 18. maj 1964. 

Bestyrelsen behandler løbende ansøgninger. Du kan således indsende ansøgninger hele året uden skelen til ansøgningsfrist. 

Der må forventes en behandlingstid på ca. 4 uger. 

Fondsbestyrelsen støtter ikke aktiviteter, der afholdes før bevillingernes uddeles.  Husk derfor at søge i god tid inden aktiviteten afholdes.

Kontakt fondens sekretariat, såfremt du har behov for en hastebehandling af din ansøgning.-

Fonden har hidtil støttet med beløb i størrelsesordenen kr. 500 pr. deltager fsva. bevillinger i kategorien "Ungdomshold", Der foretages dog en individuel vurdering af hver ansøgning.

Information til fodboldklubber, der ansøger om støtte til ungdomsaktiviteter

Klubben skal prioritere, hvilke aktiviteter, man vil søge midler til. Derfor skal formand samt kasserer for klubben underskrive en Tro- og loveerklæring efter modtaget bevilling. Denne erklæring fungerer desuden som dokumentation for at midlerne anvendes til dét formål, der er beskrevet i ansøgningen. 

Fonden kan kun søges via l, som du finder link til øverst på denne side. Hvis du søger som klub, skal du benytte dit private NemID, men anføre klubbens CVR-nummer samt klubnummer. 

Om fonden

Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der udpeges af DBU’s bestyrelse. 

Kontakt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Fundraiser Lene Wittek-Holmberg på lewi@dbu.dk