Sandheden i al hjælpekunst

Den danske filosof Søren Kirkegaard udtrykker sig om læreprocesser på følgende måde i sit kendte citat:

”… at man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde personen der, hvor personen er, og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst”.

Kilde: Wilhelms brev 2