6. og 7. klasse

Eleverne på det næsthøjeste klassetrin skal arbejde med sikker og kontrolleret boldteknik. Fodbold i skolen udvides gradvist til et højere niveau, som kræver øget spilforståelse og fokus på taktik.

Ved hjælp af værktøjer, som fx Spilhjulet, skal eleverne arbejde med at ændre på et spils præmis og vise hvad det vil sige ”at spille hinanden gode” og at indgå på et hold.

Eleverne udvikler en forståelse for fodboldspillets sammenhængskraft, samspil, taktik og regler og kan indgå i fodboldspil og forskellige spilkonstellationer på varierede niveauer.

EMU – Danmarks læringsportal har opstillet færdigheds- og vidensmål for fodbold for de større klasser:

Fase 1

  • Eleven kan beherske grundlæggende teknikker i boldspil
  • Eleven har viden om grundlæggende tekniske elementer i boldspil

Fase 2

  • Eleven kan anvende regler og taktik i udvikling af boldspil
  • Eleven har viden om regler og taktiske muligheder i boldspil


Gå på opdagelse i den didaktiske værktøjskasse og find DBU's anbefalede didaktiske og pædagogiske værktøjer til fodbold i skolen.