10. klasse

Eleverne skal på baggrund af egne erfaringer diskutere, sammenholde og forholde sig til forskellige kvaliteter ved fodboldspillet. Eleverne skal diskutere kvaliteter i fodboldspillet ud fra forskellige perspektiver, herunder blandt andet et køns- eller kulturelt perspektiv.

Eleverne skal også opnå en udvidet forståelse af fodboldspillets forskellige kvaliteter på baggrund af egen deltagelse. Eleverne skal arbejde med fodboldspillets kvaliteter i forhold til blandt andet intensitet, teamudvikling, tekniske/taktiske krav og sundhed.

EMU – Danmarks læringsportal har opstillet færdigheds- og vidensmål for det ældste klassetrin:

Fase 1

  • Eleven kan diskutere kvaliteter ved forskellige typer af boldspil
  • Eleven har viden om forskellige boldspil


Gå på opdagelse i den didaktiske værktøjskasse og find DBU's anbefalede didaktiske og pædagogiske værktøjer til fodbold i skolen.