11 uger med dokumenteret effekt

"11 for Health" er et storskalaforskningsprojekt varetaget af SDU, hvor målet har været at undersøge effekterne af programmet på bl.a. elevernes sundhed og trivsel. Mere end 7000 elever i 5. klasse har deltaget i forskningen i forbindelse med deres deltagelse i "11 for health", og programmet har vist sig at være effektivt i forhold til at forbedre elevernes sundhedsviden, trivsel, fysiske form og kognitive præstation. I videoen herunder, kan du høre Peter Krustrup uddybe forskningsresultaterne.


Fakta om forskningen
Testningen er udelukkende blevet foretaget på 5. klassetrin, og alle deltagende 5. klasser i perioden 2016-2018 har som udgangspunkt indgået i testningen. For at sikre at eventuelt fundne forbedringer hos eleverne, kan tilskrives deltagelsen i programmet, har det været nødvendigt at have kontrolskoler, hvor eleverne ikke deltog i forløbet, men fortsatte deres normale undervisning. Disse kontrolskoler blev fundet via lodtrækning. Alle kontrolskoler har fået lov til at gå i gang med ”11 for Health” forløbet, umiddelbart efter at de var færdige med at være kontrolskole, således at det ene ikke udelukkede det andet.

Selve testningen bestod af to testdage, som begge foregik ude på skolerne, og som blev planlagt og afviklet af skolernes lærere, i samarbejde med en idrætsfysiolog fra SDU. Testdagene blev gennemført både før og efter det 11 ugers forløb, hvilket har gjort det muligt at undersøge, om der er sket forbedringer i løbet af perioden. Herunder er det beskrevet hvilket målinger, der blev foretaget på de to testdage:

Målinger i hvile
Højde, vægt, muskelmasse, fedtprocent, puls og blodtryk.


Balance, og muskel-/springstyrke
Balanceevne og stående længdespring (stående længdespring er for børn og unge korreleret med både overkrops- og benstyrketests, og kan derfor betragtes som et generelt indeks for muskelstyrke).


Aerob fitness og intervalarbejdsevne
Der blev udført en Yo-Yo Interval Restitutionstest niveau 1. Den tilbagelagte distance noteres som testresultat, og fungerer som et udtryk for aerob fitness og intervalarbejdsevne.


Kognitive funktioner
Der blev benyttet et computerbaseret, objektivt kognitivt testbatteri, som er blevet valideret og verificeret på aldersgruppen 10-18 år. Batteriet består af syv test, som henholdsvis tester reaktionstid, opmærksomhed, visuel læring, langtidshukommelse, arbejdshukommelse og eksekutive funktioner.