Lektion 2

Tidsplan

Emne Varighed
Opsamling fra forrige uge 4
Sundhedsbudskab og ugens klap 2
Opvarmning og aktiviteter 20
Diskussion 10
Opsummering af ugens sundhedsbudskab 3
Hjemmeopgave 2
Afrunding og afslutning 4

 

Opsamling fra forrige uge

Opgaven fra forrige uges lektion 2 var at lære mindst én anden om, hvad det betyder at være i energioverskud og -underskud. Spørg eleverne ind til hvordan det har været, eksempelvis via nedenstående spørgsmål:

 • Hvem forklarede du det til?
 • Hvad fortalte du?
 • Har du beregnet dit daglige energiindtag?


Sundhedsbudskabet

 • Grundig håndvask hjælper dig til at undgå diarré og andre sygdomme.
 • For at fjerne alle bakterier skal du vaske hænderne med sæbe i mindst 15 sekunder, hvilket ca. svarer til at synge første vers af ”Happy Birthday”.
 • Vask hænder, efter du har været på toilettet, efter nys og hosten, og før du laver mad eller spiser.
 • Man kan ikke altid se bakterierne på hænderne. Derfor skal man ikke kun vaske hænder, når man kan se, at de er beskidte.
 • Tør ikke dine hænder i tøjet.


Ugens klap

 • I lektion 1 lærte vi, hvordan man forsvarer sig mod en angrebsspiller. I dag skal vi lære, hvordan og hvornår vi skal vaske hænder.
 • Klap-klap klap-klap-klap og råb ”Vask hænder”. Alle lader, som om de vasker hænder og
  tørrer dem i luften, mens de siger: ”Vask, tør, jubiii…”.


Introduktion

Forklar eleverne hvordan de vasker deres hænder:

 • Brug vand og sæbe. Vask alle dele af hånden, både forside, bagside, fingre og negle i mindst 15 sekunder.
 • Tør hænderne i et rent håndklæde eller i engangspapir. Hvis det ikke er til rådighed, så vift dem i luften, indtil de tørrer.
 • Vask hænder efter toiletbesøg og host/nys. Det anbefales, at du hoster og nyser i ærmet, så du ikke får bakterier/virus på hænderne.
 • Vask hænder, inden du laver mad eller spiser. Det anbefales, at man nyser eller hoster i albuebøjningen, så man ikke får virusser og bakterier på hænderne.


Opvarmning

 • Eleverne går sammen i par med én bold. Parrene løber på tværs af banen, og laver selvvalgte øvelser.
 • Derefter stiller eleverne sig overfor hinanden med tre meters mellemrum. Én er konge, som dribler forrest og styrer fart, retning og øvelser, mens den anden følger efter og gør det samme. Hver gang man løber sidelæns og vender, skal der fiktivt vaskes hænder.
 • Der byttes roller efter ca. 30 sekunder.

Øvelse: Vask hænder

I denne øvelse skal eleverne vurdere, i hvilke situationer man bør vaske sine hænder

 • Opstil en bane, som består af fire kegler med hver deres aktivitetskort.
 • Den ene kegle er startkeglen, mens de øvrige kegler står for hhv. ’Før’, ’Efter’ og ’Hverken/ eller’.
 • Underviseren råber handlinger op i tilfældig rækkefølge, eksempelvis: ”at lave mad”, ”at spise”, ”at nyse” eller ”at spille fodbold”.
 • Herefter skal eleverne hver især vurdere, hvornår man bør vaske hænder i den give situation, og løbe ud til den kegle, som passer til dette.
 • Løber man til ’Før’ eller ’Efter’ keglen, skal man blive dér og fiktivt vaske hænder i 15 sekunder.
 • Mens de vasker hænder kan eleverne f.eks. synge første vers af ”Happy Birthday”, hvis nogen har fødselsdag den dag. De kan også øve tabeller, eller noget helt tredje, du som underviser finder relevant.
 • Det vigtigste er, at der vælges noget, som tager præcis 15 sekunder.
 • Herefter løbes der tilbage til start, og læreren råber en ny handling op.


Variation

 • Eleverne kan løbe i par og/eller drible med en bold.


Aktivitet: Undgå bakterierne

 • Opstil en bane på ca 20x30 meter, alt efter plads til rådighed og antal elever.
 • Vælg to fangere, der har veste på og som repræsenterer bakterier.
 • Fangelegen er den klassiske leg ’Ståtrold’.
 • Når man bliver fanget, stiller man sig med med spredte ben og venter på at blive befriet,
  ved at en anden elev kravler genem ens ben.
 • Husk at skifte fangere undervejs.


Diskussion

Tal med eleverne omkring det at vaske hænder, eksempelvis:

 • Hvorfor skal vi vaske hænder?
  Svar: For at undgå infektioner og andre sygdomme.
 • Hvornår skal vi vaske hænder?
  Svar: Før måltider, efter toiletbesøg og efter nys/host.
 • Hvorfor skal man ikke tørre hænderne i trøjen?
  Svar: For at undgå at overføre bakterier fra tøj til hænder.
 • Kan man se bakterierne på sine hænder?
  Svar: Nej, de er så små, at de ikke kan ses med det blotte øje.


Opsummering af lektionens sundhedsbudskab

 • At vaske hænderne ordentligt kan hjælpe en til at være rask og undgå at få diarré og andre sygdomme.
 • For at fjerne alle bakterier skal du vaske dine hænder med sæbe i 15 sekunder.
 • Vask dine hænder efter toiletbesøg og efter du har hostet og nyst, men før madlavning og spisning.
 • Tør ikke dine hænder i tøjet.
 • Ønsker du som underviser at læse mere om håndvask hos børn, kan du gøre det i ’Informationsark uge 6', som tilgås HER


'Spil fair' opgave

 • Lær dine søskende og venner hvordan man vasker hænder rigtigt og vis dem, hvordan
  man tørrer hænderne bagefter.