Fælles for de 11 uger

Der er en række elementer i "11 for Health", som er generelle og derfor går igen i alle undervisningsugerne. Disse elementer er beskrevet herunder, og vil derfor ikke blive berørt under materialet til hver enkelt uge.


Materialer
Følgende er de materialer, som skal bruges til alle lektioner:

  • Undervisningsmanual
  • Fløjte
  • Stopur
  • Fodbolde
  • Kegler
  • Veste


I de få tilfælde hvor en lektion kræver yderligere materialer (eksempelvis aktivitetskort), vil dette tydeligt fremgå af ugeoversigten.


Opvarmning
Korrekt opvarmning forebygger skader, og øger præstationsevnen. Derfor er der udviklet et specifikt "11 for Health"-opvarmningsprogram, der skal sikre at eleverne er helt klar til de øvelser de skal igennem. Det anbefales, at opvarmningsprogrammet benyttes som start på lektion 1 i alle de 11 uger, så eleverne lærer det at kende, og de let kan gå i gang med opvarmningen uden lange forklaringer. Opvarmningsprogrammet og videoer af de seks øvelser kan tilgås HER.


Rosepartnere
Konceptet ’rosepartnere’ dækker over to elever, der arbejder sammen i løbet af en "11 for Health" uge. Ved starten af hver uge, skal du som underviser inddele eleverne i par, og det må så vidt muligt gerne være dreng/pige. Rosepartnerne skal holde øje med hinanden og ved slutningen af hver uge, skal de gå sammen og rose hinanden for noget den anden har gjort godt. Den ros der gives, behøver ikke omhandle noget fodboldmæssigt, men må også gerne relatere sig til andre situationer.

Det kan være en udfordring for eleverne at give ros på denne måde, så det kan være en god idé at give dem lidt tips til hvordan man bedst roser nogen for noget de har gjort.
Der gælder følgende gode råd, som eleverne skal fokusere på når de roser hinanden:

  • Vær specifik. Fortæl præcis hvad han/hun gjorde godt, og hvordan det fik dig til at føle.
  • Skab øjenkontakt med den du roser.
  • Du skal altid mene det du siger.


Her følger et godt eksempel på hvad en elev kunne sige til sin rosepartner:

"Du havde rigtig god energi i dag og skabte en positiv stemning. Du var også god til at vurdere, hvornår du selv skulle drible med bolden, eller hvornår det var bedre at spille den videre."


Ugens klap
'Ugens klap' er en fælles jubel med klap, gestikulationer og et kampråb. I den anden lektion i hver undervisningsuge, bliver der introduceret et nyt klap, der relaterer sig til ugens sundhedsbudskab. Hvordan de forskellige klap udføres, er forklaret i materialet til de enkelte lektioner. Videoen herunder giver et eksempel på hvordan et 'ugens klap' kan udføres, men som underviser kan du frit lege med formen.


Positiv anerkendelse af eleverne
Styrk dine elevers indlæring, selvtillid og motivation ved hjælp af positiv anerkendelse.
Brug både ros og klap når eleverne klarer sig godt - og husk endelig også fokus på processen frem
for resultatet. Anerkend også positiv opførsel – både over for en enkelt elev eller over for en gruppe. Bemærk også gerne når de mere øvede tager ansvar og hjælper/roser/anerkender de mindre øvede.

Den gode "11 for Health" underviser
Det er mange ting, som tilsammen gør en "11 for Health" underviser god. Herunder kan du se de 11 bud, som vi mener er de vigtigste:

Vær forberedt: Sæt dig ind i dagens program, tema og forstå formålet med øvelserne, inden lektionen starter.

Vær engageret: Vis engagement via krop og stemme - din glæde smitter, og skaber et godt læringsmiljø.

Vær opmærksom: Stil spørgsmål og lad eleverne svare og lytte til hinanden. Stå med fronten til eleverne og vis din interesse for dem alle.

Vær neutral: Undlad dine synspunkter og værdier, og lad eleverne dele deres egne meninger.

Bliv set: Skab øjenkontakt, når du taler med eleverne.

Bliv hørt: Udtryk dig klart og præcist og placér dig, så alle kan høre dig. Tal 10% af tiden og brug resten af tiden på at stille spørgsmål og lytte til eleverne.

Vær ærlig: Lyv ikke over for eleverne. Fortæl f.eks. hvis du ikke kender svaret, men vil finde frem til det - eller lad eleverne forsøge at give et svar.

Vær lige: Alle skal ikke behandles ens, men de skal behandles lige. Vær opmærksom på elevernes evner og undgå komplekse forklaringer.

Vær inkluderende: “11 for Health” er målrettet alle elever uanset køn, kultur og evner.

Vær positiv: Vær positiv og nysgerrig. Begejstring og anerkendelse er selvforstærkende og fastholder elevernes interesse.

Vær en rollemodel: Gå forrest med det gode eksempel og vis f.eks., at det er ok at fejle. Sørg også for at overholde aftaler og undervis i det, du har fortalt at du ville.