DBU Træneruddannelse får ny struktur

Efteruddannelse_420.jpg

DBU Træneruddannelse får fra 2022 en ny struktur, der skal skabe større sammenhængskraft og kvalitet i træneruddannelsen. Bliv lidt klogere på, hvordan den nye struktur ser ud her.

Nye trænermoduler og krav om licens før en ny påbegyndt træneruddannelse er to overskrifter i de ændringer der sker på DBU's Træneruddannelse fra 2022. Her skal alle trænere, der starter på en træneruddannelse begynde på en UEFA C1 og herfra bygge på.

C-licensen er derudover blevet udvidet til UEFA C1-C2-C3 med henholdsvis 10-20-30 timer. Derudover er B-licensen ligeledes blevet revideret og indeholder fra 2022 UEFA B1 og UEFA B2

Se den nye struktur i figuren nedenunder og tjek videoen for yderligere info.

Uddannelsesstruktur, Træner 2022

Der er også lavet en fin explainer om den nye struktur, som du finder her - se video her.