Minors

Reglerne om overførsel af spillercertifikater på tværs af lande og fodboldforbund samt førstegangsregistreringer af udlændinge gælder for både danske og udenlandske statsborgere. Reglerne om beskyttelse af minors fremgår af FIFA's Regulations on the Status and Transfer of Players artikel 19.

FIFAs regler definerer en ”minor” som en spiller under 18 år, og reglerne herom gælder både piger og drenge såvel som amatører og professionelle. Selvom FIFAs regler for beskyttelse af mindreårige gælder fra 18 år og ned til 0, så vil nedenstående alene koncentrere sig om spillere i alderen 10-17 år, idet der ikke gælder formalia for spillere under 10 år. Dog gælder samme beskyttelse disse spillere.

 

FIFA har udfærdiget en ansøgningsguide på engelsk der kan findes HER. Ansøgningsguiden indeholder en beskrivelse af de enkelte undtagelser, processen og spørgsmål og svar på ofte stillede spørgsmål. DBU har i forlængelse heraf lavet en uofficiel oversættelse til dansk, som kan bruges vejledende for at få et overblik over minorprocessen og hvilke dokumenter der skal bruges. Den danske udgave findes HER.

Overblik over reglerne

Udgangspunktet efter FIFAs regler er, at overførslen af et spillercertifikat fra et fodboldforbund til et andet, eller førstegangsregistreringen af en udenlandsk statsborger, er forbudt. Dog tillades det i tilfælde hvor en af 6 følgende undtagelser er opfyldt:

  1. Spilleren flytter med sin forældre af årsager der ikke er knyttet til den mindreåriges fodbold, f.eks. forældrenes arbejde i Danmark.
  2. Spilleren er over 16 år og får overført sit spillercertifikat mellem to EU/EØS-lande eller to forbund indenfor samme land (f.eks. Danmark og Færøerne), og den nye klub dokumenterer, at spilleren passes på med hensyn til sportslig udvikling, akademisk uddannelse og sociale forhold samt at træningsforholdene er af højeste nationale standard, og dermed er det kun relevant for Superligaklubberne for herrer og Gjensidige Kvindeligaklubberne for kvinder.
  3. Spilleren får overført spillercertifikatet mellem to lande hvor både den nye klub og spillerens bopæl er indenfor 50 km af den fælles grænse.
  4. Spilleren er asylansøger/flygtning og er kommet til Danmark alene af humanitære årsager.
  5. Spilleren er udvekslingsstuderende og skal tilknyttes en klub der ikke er en professionel klub, eller en klub der har et finansielt, juridisk eller de facto-link til en professionel klub.
  6. Spilleren og familien har boet i Danmark minimum 5 år i træk uden afbrydelser og har ikke tidligere været registreret i andre lande eller forbund.

FIFA anser spekulative overførsler af spillercertifikater på mindreårige som så stort et problem, at der er indført et krav om at overførslerne af spillercertifikaterne skal forhåndsgodkendes af FIFA.

DBU har dog i visse tilfælde fået tilladelse til selv at behandle nogle af disse sager. Tilladelsen gælder dog kun for spillere som skal til rene amatørklubber. Rene amatørklubber er i denne henseende defineret som klubber der er uden et finansielt, juridisk eller de facto-link til en professionel klub. Denne undtagelse kan derfor som udgangspunkt ikke benyttes af f.eks. moderklubber. I forhold til eventuelle klubsamarbejder med professionelle klubber varierer det fra sag til sag om vi er indenfor eller udenfor den nationale behandling, og det afhænger derfor af den specifikke aftale der foreligger klubberne imellem.

For spillere der skal til de professionelle klubber, eller klubber med et finansielt, juridisk eller de facto-link til en professionel klub, er praksis at forhåndsgodkendelsen skal foretages af FIFA, og dermed må man også beregne en længere sagsbehandlingstid.

Herunder fremgår en oversigt over hvilken dokumentation der skal bruges i de enkelte undtagelser. Først gennemgås de sager der SKAL forhåndsgodkendes af FIFA. Efterfølgende en gennemgang af de sager DBU kan forhåndsgodkende nationalt.


Se nærmere om de enkelte undtagelser og international behandling ved FIFA af forhåndsgodkendelser HER

Se nærmere om de enkelte undtagelser og national behandling ved DBU af forhåndsgodkendelser HER