Professionelle overførsler

Internationale overførsler til professionelt hold

Internationale overførsler af spillercertifikater hvor det nye hold er professionelt, skal ske gennem FIFA’s Transfer Matching System (TMS).

Reglerne om internationale overførsler følger af FIFA’s Regulations on the Status and Transfers of Players.

TMS

For at benytte TMS skal den enkelte klub være tilknyttet TMS. Hvis I ikke allerede er tilknyttet TMS skal I tage kontakt til DBU via kontaktknappen nedenfor.

Yderligere vejledning vedrørende internationale professionelle overførsler af spillercertifikater findes i følgende vejledning til Cirkulære 121.

Spørgsmål vedrørende transferinstruktioner i TMS, eventuelle tvivlsspørgsmål ved de enkelte instruktioner eller andre udfordringer i TMS kan med fordel løses via TMS’ Helpdesk modul der findes under ”Help” øverst på siden, når du er oprettet og herefter logget ind.