Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing

I 2014 underskrev Danmark Europarådets kommissorium om manipulation af idrætskonkurrencer.

Hermed forpligtede Danmark sig til at etablere en national platform til bekæmpelse af matchfixing. Platformen blev etableret i 2016, og den består af en række forskellige organisationer, både private og offentlige, der alle har sat sig det fælles mål; at bekæmpe matchfixing.

Platformen styres af det strategiske forum, der årligt udstikker retningen for platformens arbejde. Det mere operationelle niveau, kaldet koordinationsgruppen, mødes to til tre gange om året. Platformen understøttes af et sekretariat, som er placeret i Anti Doping Danmark (ADD).

Den nationale platform har følgende medlemmer:

  • Kulturministeriet
  • Rigsadvokaturen
  • Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet
  • Spillemyndigheden
  • Danmarks Idrætsforbund
  • Dansk Boldspil-Union
  • Danske Spil
  • Danish Online Gambling Association
  • Anti Doping Danmark (sekretariat)