Doping og fodbold

Der er stærke sportslige og kommercielle interesser forbundet til fodbolden. Kombineret med viljen og lysten til sejren, søger topatleter marginalerne for at skabe de bedste resultater. Sådan skal det være. Så længe man ikke krydser stregen og forbryder sig mod fairplay og fodboldens love.

Dansk Boldspil-Union arbejder for at afviklingen af fodbolden sker inden for lovens rammer, med respekt for fodboldens ånd og hensyn til den enkelte spiller. 

I DBU arbejder vi derfor for, at alle spillere og støttepersonale (fx trænere, ledere, læger, fysioterapeueter mv.), der deltager i konkurrence eller andre aktiviteter under DBU, kender og accepterer antidopingreglerne.

DBU er i henhold De Nationale Antidopingregler forpligtet til at indrapportere oplysninger om lovovertrædelser og samarbejde med antidoping-myndighederne om efterforskning. Ligesom vi støtter oplysningsarbejde på området.

Det er glædeligt, at det ikke ser ud til, at doping er et stort problem i fodbold. Sammen har vi et ansvar for, at det forbliver sådan.

På siderne her finder du mere information om brugen af doping og præstationsfremmende stoffer. 

  • Antidopingreglerne er et internationalt, ensartet og sammenhængende regelsæt i idrætten, der skal beskytte den enkelte udøver og sikre ren og fair konkurrence for alle. 
  • Elite- og konkurrenceidrætsudøvere i alle idrætsgrene er underlagt de Nationale Antidopingregler vedtaget af Anti Doping Danmark og Danmarks Idrætsforbund. 
  • Det er regler, der følger World Anti-Doping Agencys (WADA) regler. Hele WADA’s regelsæt finder du på www.wada-ama.org
  • Alle specialforbund og konkurrenceidrætsudøvere er underlagt reglerne via deres medlemskab af DIF. 
  • Fodboldforbundenes verdensorganisation, FIFA, har ligeledes underskrevet og tilsluttet sig WADA’s regelsæt (World Anti-Doping Code). På baggrund heraf har FIFA vedtaget FIFA’s Anti-Doping Regulations, gældende for alle nationale fodboldforbund, herunder DBU. I dopingrelaterede sager i fodbolden i Danmark finder FIFA’s anti-dopingregler således også anvendelse fuldt ud. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de nationale regler og FIFA’s antidopingregler, er bestemmelserne i FIFA Anti-Doping Regulations gældende.
  • I Danmark har vi endvidere Dopingreglementet for motionsidræt, som gælder for dem, der udelukkende deltager i motionsaktivitet med henblik på  træning, fysisk aktivitet, sundhed og klubkonkurrencer på lavere niveau under DIF, DGI og Firmaidrætten.