Propositioner for Futsal-DM for Herrer

Propositioner for herrer – Futsalligaen

I. Turneringens navn og administration m.v.

§ 1.1

Turneringens navn er "Futsalligaen" (Futsal-DM i for herrer).

§ 1.2

Turneringen udskrives af DBU, jf. lovenes § 3.1, og planlægges, administreres og afvikles efter de i henhold til lovenes § 13.6 af DBU's bestyrelse fastlagte propositioner og de af DBU's bestyrelse i henhold til lovenes § 3.2 vedtagne supplerende bestemmelser herfor.

§ 2.1

Turneringens daglige administrator (herefter kaldet "administrator") er enten DBU selv (dvs. DBU's sekretariat og de relevante fagudvalg i DBU) eller en organisation, til hvilken DBU's bestyrelse har uddelegeret gennemførelsen af turneringen i henhold til lovenes § 3.2.

§ 2.2

Turneringen bliver herefter opdelt i Liga samt slutspil og nedrykningspil/playoffkampe. Står der efterfølgende "turneringen" er det Liga samt slut- og nedrykningsspil/playoffkampe samlet. 

§ 2.3

Alle indberetninger, oplysningsskemaer, kampregnskaber, indbetalinger, protester, ansøgninger, forespørgsler og andre henvendelser vedrørende turneringen skal indsendes til administrator, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse propositioner.

§ 3

En klub og dennes eventuelle samarbejdspartner(e) i henhold til en aftale om delvis fusion, en overbygningsaftale eller lignende samarbejdsaftale, anses i disse propositioner som en sportslig enhed, og det er denne enhed, der menes, når der efterfølgende i disse propositioner anvendes betegnelsen "klub".

 

II. Turneringsåret

 

§ 4.1

Turneringen indledes i efteråret og afsluttes i foråret.

§ 4.2

Begrebet "turneringshalvdel" er i disse propositioner synonymt med begrebet "kalenderhalvår", dvs. perioderne 1. juli - 31. december og 1. januar - 30. juni. Ved "turneringsår" forstås perioden fra og med 1. juli til og med efterfølgende 30. juni.

 

III. Turneringsordning

SE NEDENFOR FOR GÆLDENDE OVERGANGSORDNING 2023/2024

§ 5.1

Turneringen omfatter i alt 11 hold. Turneringen afvikles med et landsdækkende grundspil og slutter af med henholdsvis et slutspil og opryknings-/nedrykningskampe.

§ 5.2

Grundspillet:
Består af 11 hold. Holdene i grundspillet møder de andre hold fra grundspillet ude og hjemme.

§ 5.3

Nummer 11 i grundspillet rykker direkte ned i 1. division.

§ 5.4

Vinderne af henholdsvis 1. division i øst og 1. division i vest mødes for at spille om kvalifikation til playoffkampe om oprykning til ligaen 24/25. Der spilles bedst af to kampe. I lige år har vinderen af 1. division vest hjemmebane i første kamp, mens vinderen af 1. division øst har hjemmebane i først kamp i ulige år. Vinderen kvalificerer sig til playoffkampene (benævnt i § 5.5).

Hvis holdene efter afslutningen af de to kampe har samme antal point, uanset målscore, forlænges kamp to med 2x5 minutter omspil. Ender omspillet uafgjort, findes vinderen ved en straffesparkskonkurrence.

§ 5.5

Nummer 10 i grundspillet møder det vindende hold fra playoffkampene mellem de to 1. divisionsvindere (benævnt i §5.4) i to kvalifikationskampe om kvalifikation til ligaen 24/25.

Der spilles bedst af to kampe. Nummer 10 i grundspillet har hjemmebane i første kamp. Den samlede vinder skal spille i ligaen næste år, mens taberen skal spille i 1. division.

Hvis holdene efter afslutningen af de to kampe har samme antal point, uanset målscore, forlænges kamp to med 2x5 minutter omspil. Ender omspillet uafgjort, findes vinderen ved en straffesparkskonkurrence.

Opryknings-/nedrykningskampen suspenderes, hvis der ikke kommer en oprykningskandidat fra 1. division.

§ 6.1

Slutspillet består af de otte bedst placerede hold i grundspillet.

§ 6.2

Slutspillet bliver afviklet med kvartfinaler, semifinaler og finaler. I slutspillet spilles der bedst af tre kampe. Det bedst placerede hold i grundspillet har hjemmebane i kamp to i slutspillet, samt en evt. tredje kamp.

Ender en kamp i slutspillet uafgjort forlænges kampen med 2x5 minutter forlænget omspil. Ender den forlængede omspil uafgjort, findes vinderen ved en straffesparkskonkurrence. 

Deadline på valg af modstander samt spillested fastsættes af DBU's administration. 

§ 6.3

Kvartfinale:
De tre bedst placerede hold i grundspillet må vælge modstander blandt nr. 5-8 i grundspillet. Nr. 1 vælger først, derefter nr. 2 og til sidst nr. 3.

§ 6.4

Semifinale:
Det bedst placerede hold i grundspillet må vælge modstander blandt de to dårligst placerede hold fra grundspillet der har kvalificeret sig til semifinalerne.

§ 6.6

Ekstraordinær udtrædelse af slutspillet: 

Bliver der som følge af en konkurs eller anden ekstraordinær grund en ledig plads i slutspillet, udfyldes den ledige plads af det hold på 9. pladsen. Bliver der som følge af en konkurs eller anden ekstraordinær grund en ledig plads i semifinalen eller finalen, udfyldes den ledige plads af det hold de senest tabte til.  

§ 6.7

Ekstraordinær udtrædelse af slutspillet: 

Futsaludvalgets medlemmer afgør endeligt og med bindende virkning, efter orientering fra administrationen, fortolkningen og anvendelsen af § 6.6. 

§ 7.1

Ingen klub kan deltage med mere end et hold i turneringen.

§ 7.2  Oprykningsberettigede fra lokalunionsrækkerne, som afvikles sideløbende med futsalligaen, er kun hold fra klubber, som ikke deltager med et hold i futsalligaen. Et hold fra en lokalunionsrække kan ikke rykke op i futsalligaen samtidig med, at et hold fra samme klub rykker ned fra futsalligaen.  

§ 8.1

En vunden kamp tæller 3 point, mens en uafgjort kamp tæller 1 point.

§ 8.2

Holdenes indbyrdes placering i de enkelte puljer (ikke ved slutspil og nedrykningsspil samt Finaleslutspil) afgøres efter pointtal. Såfremt to eller flere hold har samme pointtal, placeres holdene som følger:

1. Færrest udeblivelser
2. Flest kamppiont i indbyrdes kampe
3. Bedste målforskel i indbyrdes kampe
4. Flest scorede mål i indbyrdes kampe
5. Flest scorede mål på udebane i indbyrdes kampe
6. Bedste målforskel i samtlige kampe
7. Flest scorede mål i samtlige kampe
8. Flest scorede mål på udebane i samtlige kampe
9. Flest vundne kampe

§ 8.3  Står holdene fortsat lige, spilles der omkamp på neutral bane (om nødvendigt med forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence) i de tilfælde, hvor dette er nødvendigt for at afgøre topplaceringen i en pulje og/eller ordinær op- eller nedrykning. 

§ 8.4

Vinderen af slutspillet er berettiget til at deltage i UEFA Futsal Champions League, den næstkommende UEFA sæson. 
Såfremt vinderen ikke ønsker/kan stille op ved UEFA Futsal Champions League, går pladsen til nummer 2 i slutspillet.
Ønsker/kan nummer 2 ikke stille op ved UEFA Futsal Champions League, går pladsen til vinderen af en kamp mellem de tabende semifinalister, såfremt begge disse ønsker at deltage i UEFA Futsal Champions League. Denne kamp skal afvikles på neutral grund. Hvis holdene spiller uafgjort, forlænges kampen med 2x5 min forlænget spilletid. Ender den forlængede spilletid uafgjort, findes vinderen ved en straffesparkskonkurrence.

 

IV. Pokaler og medaljer m.v.

 

§ 9.1

Vinderen af Finalslutspillet erhverver retten til at betegne sig "Danmarksmester i Futsal" og modtager en DBU pokal. 

§ 9.2

Vinderen af Finalslutspiller erhverver endvidere 22 stk. af DBU's guldmedaljer samt en præmiecheck på kr. 5.000, mens nummer 2 modtager 22 stk. af DBU's sølvmedaljer.

§ 9.3 De danske repræsentanter i UEFA Futsal Champions League modtager et tilskud til forberedelserne til Champions League på kr. 25.000, foruden tilskuddet fra UEFA.
§ 9.4 Den bedst placerede deltager i Nordic Champions Cup - efter vinderen af Futsalligaen - modtager et tilskud på 15.000 kr. En undtagelse hertil er, hvis et dansk hold er værtsklub. I dette tilfælde skal værtsklubben tildeles et tilskud på 15.000 kr., såfremt at arrangøren ikke er vinder af Futsalligaen.  
 

VI. Spilleberettigelse

 

§ 10

Bestemmelserne i dette kapitel, dvs. § 11 - § 17, gælder både for spillere, der starter på banen i kampene i turneringen, og for alle udskiftningsspillerne der indskiftes, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

Efter en kamps afslutning slettes evt. ubenyttede spillere fra holdkortet, ved at sende administrator en mail inden 6 timer efter det angivne tidspunkt for kampens start. 

§ 11

Kun spillere, der på kampdagen er fyldt 16 år, er berettigede til at deltage i kampene.

§ 12

Et hold i turneringen kan anvende et ubegrænset antal spillere med statsborgerskab i følgende lande: (1) EU-lande (2) EØS-landene Norge, Island & Liechtenstein samt (3) de lande der til enhver tid måtte have indgået en i EF-Tidende offentliggjort samarbejds- eller associeringsaftale med EU. Dette forudsætter dog, at samarbejds- eller associeringsaftalen foreskriver en behandling af aftalelandets arbejdstagere på lige fod med medlemsstatens egne statsborgere uden nogen i nationaliteten begrundet forskelsbehandling, for så vidt angår arbejdsvilkår, aflønning eller afskedigelse. Derudover kan der anvendes indtil 3 spillere, der ikke er statsborgere i et af de ovenfor nævnte lande. 

§ 13.1

Det står klubberne frit for at benytte forskellige spillere i de forskellige kampe i turneringen.

§ 13.2

En spiller skal for at være spilleberettiget i turneringen være medlem af den klub, hvis hold han skal spille på.

§ 13.3

Futsal spillercertifikatet skal foreligge hos klubben inden spilleren spiller første kamp for klubben, dog senest d. 31. december.

Det er tilladt at benytte spillere fra andre fodboldklubber under forudsætning af, at der foreligger et futsal spillercertifikat hos klubben som spilleren spiller for i Futsalligaen.

For at være spilleberettiget i turneringen skal spilleren være medlem af klubben.

   

§ 13.5

Turneringen står åben for kontraktspillere, hvis kontrakt er godkendt i henhold til DBU's loves § 17.4 stk. 3. Dog skal § 13.2 til § 13.4 være overholdt.

§ 13.6

Det er tilladt at repræsentere en klub i de officielle futsalturneringer i UEFA og FIFA, og efterfølgende skifte til en anden dansk klub, såfremt spilleren ikke har spillet turneringskampe i Danmark. 

§ 14.1

En spiller, der har været kontraktspiller i en futsal-klub eller for et futsal-hold, og som overgår til amatørstatus, opnår ved et klubskifte fra en udenlandsk eller dansk klub spilleberettigelse i turneringen for den nye klub fra starten af den turneringshalvdel, som følger nærmest efter den turneringshalvdel, hvori spilleren senest har spillet turneringskampe som kontraktspiller, forudsat at DBU's amatørbestemmelser og de øvrige betingelser er opfyldt.

§ 14.2

En spiller, som hele tiden har været amatør, og som efter et klubskifte bliver ved med at være amatør, opnår ved et klubskifte fra en udenlandsk futsal-klub/futsal-hold spilleberettigelse i turneringen for den nye klub på det i § 14.4 angivne tidspunkt, og ved et klubskifte fra en dansk futsal-klub/futsal-hold fra starten af den turneringshalvdel, som følger nærmest efter den turneringshalvdel, hvori spilleren senest har spillet turneringskampe for en anden dansk futsal-klub eller futsal-hold, forudsat at de øvrige betingelser er opfyldt. En klub kan maksimalt få to nye spillere spilleberettiget i den anden turneringshalvdel, hvis spillerne har spillet for en anden klub i første turneringshalvdel. Skiftet skal ske senest den 5. januar, for at være spilleberettiget i den resterende del af indeværende sæson. 

§ 14.3

Ved et indenlandsk klubskifte skal den nye klub via KlubOffice rekvirerer spillerens elektroniske DBU-spillercertifikat fra afgivende klub, som dokumentation for, at den pågældende klub ikke har noget krav med eller i relation til spilleren, som efter de gældende love og bestemmelser og/eller en eventuelt spillerkontrakt stille sig hindrende i vejen for klubskiftet. Foreligger et sådant certifikat ikke, må beviset for, at spilleren er frigjort fra den pågældende klub, føres på anden måde. Den nye klub er forpligtet til at forvisse sig om, at forholdene efter § 10 til § 14.2 er i orden, inden spilleren benyttes i turneringen. Skiftet skal dog ske senest d. 31. december, for at være spilleberettiget i den resterende del af indeværende sæson.  

 § 14.4

Ved klubskifte fra en udenlandsk klub opnås spilleberettigelse i turneringen, når det internationale spillercertifikat er DBU i hænde, forudsat at de øvrige betingelser er opfyldt, herunder DBU's til enhver tid gældende regler om overgangsperioder for kontraktspillere. Skiftet skal dog ske senest d. 31. december, for at være spilleberettiget i den resterende del af indeværende sæson. 

§ 14.5

Uanset de foranstående regler kan spilleberettigelse i turneringen efter et klubskifte fra en udenlandsk eller dansk klub, som på tidspunktet for klubskiftet har afsluttet sin futsalturnering efter turneringen i den pågældende turneringshalvdel er begyndt, tidligst opnås fra og med første spillerunde i den nærmest efterfølgende turneringshalvdel, såfremt § 13.6 er opfyldt. 

§ 14.6

I ganske særlige tilfælde kan DBU efter forudgående ansøgning dispensere fra reglerne i § 14.1-§ 14.5. En eventuel dispensation gælder i givet fald for alle DBU's og lokalunionernes officielle turneringer.

§ 15.1

En spiller er ikke spilleberettiget i turneringen, hvis spilleren samme spilledag har deltaget i en anden turneringskamp for et af klubbens øvrige seniorhold. Denne regel er dog fraveget for indtil 3 spillere, som ved det seneste årsskifte op til turneringsåret, var under 23 år, uanset om vedkommende starter på banen eller som udskiftningsspiller, såfremt de øvrige paragrafer er opfyldt, heriblandt § 11 og § 13.3.

Hver ugedag er én spilledag - dog betragtes henholdsvis a) fredag/lørdag/søndag; b) skærtorsdag/langfredag; c) påskelørdag/påskesøndag/2. påskedag; d) fredag før pinse/pinselørdag/2. pinsedag, som én og samme spilledag.   

§ 15.2

Administrator kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra reglerne i § 15.1. DBU's bestyrelse fastsætter efter indstilling fra administrator nærmere regler herom.

§ 15.3  En advarsel giver 3, 4 point eller 6 point. Karantænepoint overføres ikke til slutspillet eller opryknings-/nedrykningskampene og uanset antallet af optjente karantænepoint bortfalder en karantæne, hvis den er optjent ved tildeling af et enkelt gult kort i en kamp i den sidste spillerunde i grundspillet. Andre karantæner overføres til slutspillet eller opryknings-/nedrykningskampene og næste sæson. 
Ved udvisning gives følgende point:
- ved 2 advarsler i samme kamp - tillæg 13 point.
- ved direkte udvisning - tillæg 30 point. 
- ved tildeling af en advarsel og efterfølgende direkte udvisning i samme kamp, gives der strafpoint for såvel advarsel som direkte udvisning.  
§ 15.4  1 spilledags karantæne udløses hver gang en spiller opnår/passerer følgende point:
19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148.
Hvis en spiller ved tildeling opnår flere af ovennævnte tal tildeles 1 dags karantæne for hvert tal der opnås/passeres.  

§ 15.5

En spiller, der er idømt karantæne i en af DBU, Divisionsforeningen eller en lokalunion udskrevet futsalturnering, er kun spilleberettiget, når karantænen er afviklet, eller den pågældende turnerings bestemmelser, hvori spilleren er idømt karantæne, er opfyldt. En spiller er heller ikke spilleberettiget, hvis spilleren af andre disciplinære grunde er udelukket fra at spille. I øvrigt henvises til reglerne i de disciplinære bestemmelser.

§ 15.6

Administrator kan i særlige tilfælde dispensere for reglen i § 15.3.

 

VII. Kampenes afvikling

 

§ 16

Spillestederne samt datoer og klokkeslet for kampene fastsættes af hjemmeholdet. I tilfælde hvor der er stor geografisk afstand mellem holdene, kan kampstart kun fastsættes mellem kl. 13:00-17:00, uden accept af modtstanderholdet, lørdage, søndage og helligdage. 

Datoplanen for kampprogrammet forelægges DBU's Futsaludvalg. Ændringer i de endelige, godkendte kampprogrammer kan kun ske i overensstemmelse med § 17 eller i de situationer, som er nævnt i § 16.3, § 16.4, § 18, § 19.3, § 23.3, og § 25.2, hvor en planlagt kamp aflyses af baneledelsen eller dommeren eller administrator dekreterer omkamp i henhold til disse propositioner.

§ 16.1

DBU's Futsaludvalg og administrator fastlægger turneringsprogrammets spillerunder. Kampene i hver spillerunde lægges på en dato og det klokkeslæt, som administrator finder gunstigst, med størst mulig hensyntagen til gældende tv-aftale og mediepartnernes ønsker.

Kampene i sidste spillerunde i Mellemspillet og Kvalifikationsspillet skal som udgangspunkt spilles samtidig, dog kan der søges om at rykke kampen til et andet tidspunkt, hvis kampen ikke har betydning for slutresultatet og begge klubber er enige herom. Kan hjemmeholdet ikke finde en hal på det planlagte tidspunkt, så finder DBU en hal for hjemmeholdets regning. Kampene skal spilles søndag kl. 16.00.

§ 16.2

Det skal af kampprogrammerne fremgå hvilken klub, der er arrangør af de enkelte kampe. Den arrangerende klub bærer ansvaret for kamp-arrangementet.

§ 16.3

Kampene spilles normalt på den arrangerende klubs bane eller spillehal. Modstanderen kan dog ikke modsætte sig, at en kamp afholdes på anden propositionsmæssig bane i eller ved vedkommendes by. Hvis en kamp, der var planlagt spillet på en offentlig bane (det vil sige i en hal), aflyses af banens ansvarlige ledelse i god tid inden det planlagte kamptidspunkt, skal den så vidt muligt søges afviklet på det planlagte tidspunkt i en anden passende hal. Hvis dette ikke er muligt, omberammer administrator kampen til afholdelse på et senere tidspunkt.

§ 16.4

Såfremt dommeren eller baneledelsen nægter at lade en kamp spille på grund af banens tilstand eller af anden akut grund, skal dommeren gøre bemærkning om forholdet i sin kampindberetning, jf. § 27. Administrator omberammer derefter kampen til afholdelse på et senere tidspunkt. Hvis den pågældende bane ejes eller administreres af den arrangerende klub og aflysningen skønnes at have været uberettiget, kan administrator træffe disciplinære foranstaltninger over for klubben i sagens anledning.

§ 16.5

Hvis en kamp afbrydes på grund af vejrlig, banens tilstand eller af anden akut grund, skal dommeren indberette dette. Administrator kan herefter beslutte af lade kampen spille om, at lade kampen spille færdig eller fastsætte kampens resultat samt fradømme og/eller tilkende point.

§ 16.6

Den arrangerende klub skal levere futsal-bolde til kampen. Boldene skal overholde bestemmelserne i Futsalloven.

§ 16.7 Den arrangerende klub skal sørge for bemanding af tidtagerbordet til kampen. Lever den arrangerende klub ikke op til denne forpligtelse, udstedes der en bøde på kr. 1.000.  
§ 16.8 Den arrangerende klub skal sørge for der som minimum er to uniformerede kontrollører (iført tydelig vest) en halv time før kampstart og op til en time efter kampens afslutning.
§ 16.9

Den arrangerende klub skal sørge for at krav til hallen, sikkerhed og kampafvikling efterleves. Kravene kan findes ved at trykke her.

Derudover er der yderligere anbefalinger til kampafvikling m.m. som kan findes ved at trykke her.

§ 16.10

I ganske særlige tilfælde kan DBU efter forudgående ansøgning dispensere fra reglerne i §16.9.

§ 17.1

Skal en klub afgive to eller flere spillere fra sit futsal-liga hold til futsallandskampe, eller skal en klub deltage i UEFA Futsal Champions League, hvor det planlagte begyndelsestidspunkt for de pågældende kampe ligger mindre end 3 nætter efter det planlagte begyndelsestidspunkt for en turneringskamp, til hvilken de pågældende er spilleberettiget, er klubben berettiget til efter ansøgning herom at få turneringskampen flyttet. Hvis ansøgningen er begrundet med udtagelse af to eller flere landsholdspillere er det alene udtagelser til A- eller U21-futsallandshold, der berettiger til kampflytning.

§ 17.2

Administrator kan endvidere beslutte at flytte en planlagt turneringskamp efter forudgående ansøgning herom i tilfælde, hvor begge klubber er enige om ændringen og har haltid til denne ændring.

§ 17.3

Den klub, som ønsker kampflytningen, er ansvarlig for, at kampflytningsansøgningen kommer administrator rettidigt i hænde. Enhver ansøgning om ændring af et planlagt spilletidspunkt skal være administrator i hænde senest 14 dage inden det oprindeligt planlagte spilletidspunkt eller inden det ansøgte nye spilletidspunkt, hvis dette ligger før det oprindelige planlagte spilletidspunkt. I de i § 17.1 nævnte tilfælde skal ansøgningen dog blot indsendes snarest muligt, hvis det forhold, som begrunder ansøgningen, først bliver kendt efter 14-dages fristens udløb.

§ 17.4

Administrator kan bestemme, at der skal betales et gebyr for behandlingen af enhver kampflytningsansøgning og at en ansøgning betragtes som ikke indgivet, så længe gebyret ikke er betalt.

§ 17.5

Mere omfattende ændringer i det fastlagte kampprogram end nævnt i § 17.1 og § 17.2 kan foretages, såfremt administrator skønner det hensigtsmæssigt.

§ 18

Den tilrejsende klub bør være fremme på kampstedet senest 60 minutter før kampens planlagte begyndelsestidspunkt. Bliver den tilrejsende klub ramt af befordringsmæssig force majeure og der er tidsmæssigt plads i hallen, udsætter dommeren kampens begyndelse så længe, at den tilrejsende klub får 60 minutters forberedelsestid fra ankomsten til kampstedet og indtil kampen sættes i gang, medmindre klubben helt eller delvist afstår herfra. Er der ikke tidsmæssigt plads til udsættelsen i hallen samme dag, aflyses kampen og en ny dato og klokkeslæt fastsættes af administrator. Er der tidsmæssigt plads i hallen kan dommeren også vælge helt at aflyse kampen, hvis han skønner, at den pågældende udsættelse vil blive uhensigtsmæssig lang. Dommeren skal gøre bemærkning om forholdet og om sin afgørelse i sin kampindberetning, jf. § 27. I tilfælde af aflysning fastsætter administrator et nyt tidspunkt for kampens afholdelse.

§ 19.1

Banen og området omkring banen skal afmærkes som anvist i Futsalloven, og indtil 15 personer må opholde sig i det tekniske område. Heraf maksimalt. 9 reservespillere og maksimalt. 6 trænere/officials.

§ 19.2

Den arrangerende klub skal på dommerens forlangende ved opmåling godtgøre, at banen har de foreskrevne dimensioner.

§ 19.3

Indsigelser mod baneforholdene fritager ingen klub for at spille, medmindre dommeren skønner, at kampen ikke bør gennemføres. Dommeren skal gøre bemærkning om eventuelle protester mod baneforholdene og om sin eventuelle aflysning af kampen i sin kampindberetning, jf. § 27. I tilfælde af aflysning, eller hvis en protest mod baneforholdene nyder fremme, fastsætter administrator et nyt kamptidspunkt (og eventuelt et nyt spillested).

§ 20

Kampene spilles efter den af DBU senest udgivne udgave af "Futsalloven" med tillæg af alle siden udgivelsen foretagne forandringer i spillereglerne, som er meddelt de under DBU hørende organisationer, klubber og tredjemænd i overensstemmelse med lovenes § 3.4.

§ 21.1

DBU udpeger dommere til kampene i turneringen, inklusive opryknings- eller nedrykningskampe m.v. samt dommere til finaleslutspillet.

§ 21.2

Dommere er berettiget til at modtage omkostningsgodtgørelse og rejsegodtgørelse i overensstemmelse med de til enhver tid vedtagende satser. Betalingen sker i overensstemmelse med § 30.2.

§ 22.1

De respektive holds markspillere skal være ensartet påklædt i farver, der adskiller sig fra dommerens og modstanderholdets farver, og farverne på målmændenes trøjer skal være forskellige og adskille sig både fra markspillernes og fra dommerens farver. Hvis dette ikke er tilfældet, er dommeren berettiget til at bortvise den eller de pågældende fra spillepladsen indtil kravene er opfyldt. Begge klubber skal senest 30 minutter før kampens planlagte begyndelsestidspunkt fremvise holdets spilledragt til godkendelse for dommeren.

§ 22.2

For så vidt de to holds spilledragter, som består af trøje, bukser og strømper, frembyder så stor lighed med hinanden, at det kan være forbundet med vanskelighed at skelne de to holds spillere fra hinanden, skal den arrangerende klub være berettiget til at beholde sin dragt, og den anden klub skal anvende en anden spilledragt, således at fejltagelse udelukkes. Hvis den arrangerende klub stiller op i anden spilledragt, helt eller delvist, end den til DBU oplyste og det derved bliver vanskeligt at skelne de to holds spillere fra hinanden, er den arrangerende klub pligtig til på dommerens påbud at iføre sig en anden spilledragt.

§ 22.3

Det er obligatorisk for spillerne at bruge benskinner, og lederne har pligt til at sikre sig, at spillerne bærer sådanne. Bliver dommeren opmærksom på, at en eller flere spillere ikke bærer benskinner, skal de pågældende bortvises fra spillepladsen, indtil forholdet er bragt i orden, jf. Futsallovens § 4.

§ 23.1

Såfremt en klub uden lovligt forfald udebliver fra en kamp eller ikke er rede til at spille senest 5 minutter efter det for kampen planlagte begyndelsestidspunkt, kan kampen af administrator erklæres for tabt af den klub, der ikke var rede. For kampe mellem klubber fra samme by gælder dog ingen 5 minutters respit. Som lovligt forfald vil i intet tilfælde enkelte spilleres forfald blive anerkendt.

§ 23.2

Ved udløbet af den ovenfor angivne respit på 5, henholdsvis 0, minutter, må den af parterne, der over for administrator vil hævde sin ret til eventuelt at få kampen erklæret vundet, nedlægge påstand derom over for dommeren og godtgøre at være spilleberedt. Dommeren skal gøre bemærkning herom i sin kampindberetning, jf. § 27.

§ 23.3

Administrator afgør i hvert enkelt tilfælde, om udeblivelsen eller forsinkelsen af kampens start er af en sådan karakter, at det skal medføre tabt kamp for det ikke spilleberedte hold, eller om der eventuelt skal fastsættes et nyt tidspunkt for kampens afholdelse.

§ 23.4

Administrator kan efter omstændighederne træffe andre disciplinære forholdsregler end nævnt i § 23.3 i sagens anledning.

§ 24.1

Spilletiden i kampene er 2x20 minutters effektiv spilletid.

§ 24.2

Pausen mellem de to halvlege er 10 minutter.

§ 25.1

Mener anføreren for et hold under en kamp, at dommeren har gjort en urigtig anvendelse af de i § 20 nævnte spilleregler, skal han, for at hans indsigelse overhovedet skal kunne komme i betragtning, umiddelbart efter kendelsens afsigelse over for dommeren på selve spillepladsen protestere imod den. Angående den således nedlagte protest må anføreren derefter gøre indstilling til sin klubs bestyrelse, hvis skriftlige indberetning om sagen må være administrator i hænde senest 2 dage efter kampens afvikling. Dommeren skal gøre bemærkning om protesten i sin kampindberetning, jf. § 27.

§ 25.2

Bliver administrator bekendt med, at en dommer under en kamp har gjort en urigtig anvendelse af de i § 20 nævnte spilleregler, der har fået direkte indflydelse på kampens resultat, træffer administrator, uanset om der er nedlagt protest i overensstemmelse med § 25.1 eller ej, de afgørelser og foranstaltninger, som må anses for nødvendige.

§ 26

En hvilken som helst protest skal ved fremsendelsen til administrator være ledsaget af et gebyr på kr. 500, som tilbagebetales, hvis protesten tages til følge, mens det tilfalder administrators kasse, hvis protesten ikke fører til noget. Medfølger sådant gebyr ikke, anses protesten som ikke indgivet.

 

VIII. Kampenes indberetning

 

§ 27.1

Senest dagen efter kampen foretager dommeren indberetning af kampens resultat og øvrige forløb.

§ 27.2

Til brug for indberetningen skal begge klubber senest 30 minutter før det planlagte begyndelsestidspunkt udfylde et elektronisk holdkort til dommeren, som angiver navnene, fødselsdatoer og rygnumrene på de spillere, der starter på banen og på udskiftningsspillerne.

§ 27.3

Har baneledelsen nægtet at lade en kamp spille på grund af banens tilstand, eller har dommeren benyttet sig af den i de for kampen gældende spilleregler, jf. § 20, eller i disse propositioner hjemlede ret til at udsætte, aflyse eller afbryde en kamp, eller har han advaret eller udvist en spiller, træner eller leder, eller er der i forbindelse med kampen blevet nedlagt protest mod baneforholdene i henhold til § 19 eller mod en dommerkendelse i henhold til § 25.1 eller nedlagt påstand om vunden kamp i overensstemmelse med § 23.2, skal dommeren anføre dette i sin indberetning med sine bemærkninger. Administrator træffer derefter de afgørelser og foranstaltninger, som må anses for nødvendige.

 

IX. Økonomi

 

§ 28.1

DBU's bestyrelse kan efter indstilling fra administrator bestemme, at der skal betales en turneringsafgift for deltagelse i ligaen.

§ 28.2

En eventuel turneringsafgift tilfalder administrators kasse. De nærmere bestemmelser om en eventuel turneringsafgift størrelse og opkrævning fastsættes af DBU's bestyrelse efter indstilling fra administrator.

§ 29

Alle indtægter ved både ordinære og ekstraordinære kampe i ligaen tilfalder den arrangerende klub. Max 20 personer inklusive spillere og ledere fra modstanderholdene, skal kunne entrer hallen uden afgift, såfremt der tages entré.

§ 30.1

Alle arrangementsudgifter ved en kamp i ligaen afholdes af den arrangerende klub.

§ 30.2

Alle udgifter til dommerne udredes midlertidigt af administrator i takt med Ligaens afvikling. Efter afslutningen af alle kampe i en turneringshalvdel opgør administrator de samlede udgifter til dommerne i hver pulje i den pågældende turneringshalvdel, og udgiften fordeles derefter ligeligt mellem puljens deltagere og opkræves. Udgiften til dommerne i eventuelle omkampe indgår i regnskabet for den pulje, hvorfra deltagerne kommer. Udgifter til dommere i andre eventuelle ekstraordinære kampe indgår i regnskabet for den pulje, kampene vedrører, eventuelt med en forholdsmæssig fordeling efter administrators nærmere afgørelse.  

§ 30.3

DBU yder tilskud til de klubber, der foretager rejse til eller fra Bornholm i forbindelse med ligaen. Tilskuddet udgør 80 % af rejseudgifterne for 20 personer fra København til Bornholm og retur eller vice versa. Rejseudgifterne beregnes mellem de respektive havnepladser eller lufthavne i København og Rønne. Tilskuddets størrelse udregnes på basis af udgiften til rejser, som udføres billigst muligt med offentlige transportmidler. Tilskuddet udbetales halvårsvis forud.

§ 30.4

Hvis en kamp aflyses, uden at behørig meddelelse herom er givet til den tilrejsende klub inden dennes afrejse, har den tilrejsende klub, forudsat at afrejsetidspunktet i øvrigt må anses for normalt og rimeligt i forhold til rejsens længde, det valgte befordringsmiddel og det planlagte spilletidspunkt, ret til refusion hos modstanderklubben som aflyser kampen. Refusionsbeløbet fastsættes efter de til enhver tid gældende takster i DBU's "Regulativ for befordringsgodtgørelse".

§ 30.5

Administrator er berettiget til med mellemrum at opkræve passende acontobeløb hos klubberne i forbindelse med den i § 30.2 nævnte ordning.

§ 31.1

De arrangerende klubber fastsætter selv entréprisen til alle kampe, såfremt dette er lovligt ift. hallens reglement.

§ 31.2

Gratis adgang til kampene har følgende personer: (a) Indehavere af DBU's partoutkort, jf. lovenes § 29.1 (b) Indehavere af de af administrator udstedte partoutkort. (c) Ungdomsmedlemmer til og med U19 hos de i den enkelte kamp deltagende klubber mod forevisning af gyldigt medlemskort. (d) Repræsentanter fra pressen med gyldig akkreditering.

§ 31.3

De af administrator udstedte partoutkort giver adgang til alle kampe i turneringen, herunder eventuelle omkampe og eventuelle ekstraordinære op- og nedrykningskampe.

§ 31.4

Partoutkort udstedes af administrator efter retningslinjer fastlagt af DBU's bestyrelse.

§ 32

Ved forsinket betaling af beløb, som skyldes i henhold til § 28 - § 32, påløber morarenter med 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.

§ 33

Tilskud til befordringsudgifter ydes i henhold til det af DBUs bestyrelse vedtagne »Regulativ for befordringsgodtgørelse«.

For 1. divisionsklubberne der skal spille playoffkampe ydes der ligeledes befordringstilskud. DBU Turneringer opgør et teoretisk, men realistisk beløb for de deltagende holds rejser. DBU's tilskud udgør den del af den teoretiske bruttorejseudgift, der overstiger kr. 3.500. Satserne for beregning af holdenes teoretiske bruttorejseudgifter, er af DBU's Futsalgruppe, fastsat som følger:

 

1. Rejse fra Bornholm: kr. 10.574,00

 

2. Øst-vest rejse: 1.940,00 Dette gælder såvel Kattegat, Storebælt og Langelands-bæltet. Vigtig er det, at der beregnes km via Storebælt og dette uanset hvilken vej man rejser.

 

3. Kørt km uanset hvordan - pr. km.: kr. 10,00

 

X. Overtrædelser

 

§ 34.1

Fodboldens Disciplinærinstans behandler og afgør som 1. instans alle disciplinærsager, heri indbefattet almindelige bødesager og protestsager, i forbindelse med turneringen, hvorved henvises til lovenes § 30. Fodboldens Disciplinærinstans’ afgørelse i disciplinærsager kan mod et gebyr på kr. 1.000 ankes til Fodboldens Appelinstans i de i lovenes § 31.3 nævnte tilfælde og derfra videre i visse tilfælde til DIF-idrættens højeste Appelinstans som nærmere angivet i lovenes § 32.1.

§ 34.2

Benyttelse af ikke-spilleberettiget spiller i turneringen, vil normalt blive fulgt op af tabt kamp for det pågældende hold, såfremt dette hold enten har vundet eller opnået uafgjort med den ikke-spilleberettigede spiller på holdet. Dømmes en kamp tabt for et hold, fastsættes målscoren, og eventuelle turneringspoint tildeles det andet hold. I særlige tilfælde kan den disciplinære myndighed dog undlade at tildele turneringspoint til det andet hold.

§ 34.3

En protest skal for at kunne tages til følge være administrator i hænde senest 8 dage efter den hændelse, protesten vedrører. Den skal dog være administrator i hænde inden næste kamp for den klub protesten vedrører og senest 2 dage efter sidste spilledag. Administrator kan dog dispensere herfra i særligt alvorlige sager. Er turneringen afsluttet og fristen for indsendelse af protester overskredet, kan resultatet af turneringen, uanset den nævnte dispensationsadgang, ikke ændres.

 

XI. Ændringer

 

§ 35.1

Disse propositioner er vedtaget af DBU's bestyrelse i overensstemmelse med lovenes § 13.6, dog med en anden frist for ændringer. Ændring af disse propositioner kan kun foretages af bestyrelsen med 3/4 flertal. Ændringer kan kun træde i kraft én gang om året, med virkning fra førstkommende turneringsstart. Forslag til ændringer skal være DBU's administrerende direktør i hænde senest den 30. august. Desuden kan bestyrelsen beslutte at konsekvensændringer sættes i kraft i en turnering imellem to turneringshalvdele, hvis der på dette tidspunkt gennemføres ændringer i højere rangerende rækker.

§ 35.2

Såfremt en force majeure situation, som påvirker samtlige hold i turneringen, og som forårsager at turneringsafviklingen ikke kan blive afviklet indenfor rammerne fastsat i propositionerne, kan DBU’s Bestyrelse træffe beslutning om at ændre turneringsordningen, ved eksempelvis at annullere sæsonen, afslutte sæsonen med stillingen på det givne tidspunkt som slutstilling eller ændre turneringsform så turneringen kan færdigspilles. Alternativt kan DBU’s Bestyrelse uddelegere denne beføjelse til Turneringsadministrator, relevant komite eller udvalg.