Udsættelse af kampe

1. Kompetenceforhold

Det er alene baneejeren (= kommunen hvis det er et kommunalt stadion) eller kampens dommer der har kompetence til at træffe beslutning om udsættelse af en kamp.

Vejledende er det dommeren der træffer beslutningen hvis banen ikke er spilbar eller farlig for spillerne (fx frost i banen, sne/vand på banen) mens baneejeren træffer beslutningen hvis andre forhold gør sig gældende, herunder ekstreme vejrforhold eller forhold der kan udgøre en sikkerhedsrisiko/personfare.


2. Kommunikation ved udsatte kampe eller risiko for udsatte kampe

Så snart det kommer til kendskab der er risiko for at en kamp må udsættes, eller andre ekstraordinære forhold gør sig gældende, skal hjemmeklubben informere administrator og udeklubben.

Hvis der på selve kampdagen etableres et baneeftersyn, eller anden rådslagning hvorvidt kampen kan gennemføres, skal administrator kontaktes omgående og herefter gerne deltage i et samråd (telefonmøde) med en repræsentant for hjemmeklubben, en repræsentant fra udeklubben samt kampens dommer

Hvis det besluttes at udsætte kampen skal hjemmeklubben kontakte administrator som den første via mobiltelefon. Herefter informerer administrator de øvrige relevante instanser og personer.

Hjemmeklubben er som arrangør af kampen hovedansvarlig for en effektiv kommunikation og opsamling af relevante informationer, der har betydning for om en forestående kamp kan gennemføres. Herunder skal hjemmeklubben være på forkant med praktiske forhold som vejrprognoser og kontakte politi og offentlige myndigheder hvis der er ekstraordinære forhold der bør overvejes i relation til kampen.


3. Kontaktliste

Hvis det besluttes at udsætte en kamp, eller der er risiko for det, skal hjemmeklubben kontakte:

Peter Ebbesen (Administrator/Turneringsansvarlig) 4051 9080
Kasper Kragh (Administrator)
4230 9840
Benny Olsen (Formand for Programgruppen) 7268 4455

Klubberne skal inden sæsonstart (og løbende ved ændringer) anmelde 1 kontaktperson + e-mail adresse + mobilnummer, som kan kontaktes på kampdage og repræsentere klubben i enhver dialog om kampflytninger m.v.


4. Fastsættelse af ny kamp

Programgruppen fastsætter ny spilledato. Gerne efter fælles indstilling fra de to klubber hvis det sker ud fra princippet ”hurtig afvikling”, da det er et vigtigt parameter for turneringens integritet at klubberne hurtigt kommer på omgangshøjde med antal kampe i forhold til kampprogrammet.

Programgruppens afgørelse er endelig og kan ikke appelleres.

Særligt for Superligakampe

Hvis en Superliga-kamp udsættes bliver den vejledende genplaceret førstkommende mandag aften, med kampstart kl. 21.00. Hvis det er en mandagskamp der udsættes bliver den vejledende genplaceret førstkommende tirsdag aften kl. 19.00. Dette under forudsætning af at spillerne får 2 hele hviledage mellem den genplacerede kamp og den næste kamp i Superligaen, DBU Pokalen eller UEFAs turneringer.

Såfremt, det ikke er muligt at spille den førstkommende mandag, søges kampen afviklet hurtigst muligt. Kan det ikke lade sig gøre før førstkommende reservedato i turneringsplanen, skal kampen senest afvikles på førstkommende reservedato.

Programgruppen eller administrator kan beslutte andet kamptidspunkt end mandag kl. 21.00 hvis der er særlige forhold der gør sig gældende.

Programgruppen eller administrator kan af hensyn til turneringens afvikling beslutte en nødplan (alternativ datoplan) for en given periode af sæsonen hvis der vurderes en risiko for udsatte kampe (fx en plan for de sidste 3 spillerunder i efteråret og de første 3 spillerunder i foråret).


5. Reservedatoer skal respekteres

Hvis der i datoplanen er indlagt reservedatoer, herunder en dato i slutningen af efteråret, skal klubberne påregne at spille evt. udsatte kampe på denne dato eller i ugen op til denne dato.