§ 4 - Spillernes udstyr

Sikkerhed
En spiller må ikke bære noget, som er farligt for ham selv eller andre spillere. (Dette gælder såvel udstyr som andet, f. eks. smykker). 

Grundlæggende udstyr
Spillerens grundlæggende obligatoriske udstyr består af følgende adskilte dele:
• en trøje eller skjorte; hvis spilleren bærer undertrøje, som er synlig, skal farven på ærmerne have samme grundfarve som trøjen eller skjorten.
• korte bukser – hvis spilleren herunder bærer andre former for synlige bukser, skal disse have samme grundfarve som bukserne.
• strømper; hvis tape eller tilsvarende materiale anvendes uden på strømperne, skal det have samme grundfarve som strømperne
• benskinner.
• fodtøj – lærredssko, bløde lædersko, gymnastiksko med gummisåler eller lignende materiale. 

Benskinner
• skal være fuldstændig dækket af strømperne.
• skal være lavet af gummi, plastic eller tilsvarende godkendt materiale.
• skal yde en rimelig grad af beskyttelse.

Spilledragtens farver
• De to holds spilledragter skal have farver, som adskiller dem fra hinanden samt fra dommerne og de assisterende dommere
• Begge målmænd skal have farver, som adskiller dem fra hinanden, de øvrige spillere, dommerne og assisterende dommere.

Overtrædelser/straffebestemmelser
For enhver overtrædelse af denne paragraf skal:
• spillet ikke nødvendigvis standses.
• den spiller, der forser sig, midlertidigt bortvises af dommerne ved næste standsning i spillet for at bringe sit udstyr i orden, medmindre han allerede har bragt sit udstyr i orden.
• en spiller, som har forladt banen for at bringe sit udstyr i orden ikke genindtræde uden tilladelse fra dommerne eller 3. dommeren.
• dommerne – enten direkte eller via 3. dommeren – kontrollere, at spillerens udstyr er i orden, før det kan tillades, at han genindtræder i spillet.
• spilleren, hvis han ikke er blevet udskiftet, først genindtræde, når bolden er ude af spil, eller hvis 3. dommeren, mens bolden er i spil, har kontrolleret at udstyret er bragt i orden.

En spiller, som har forladt banen p.g.a. en overtrædelse af denne paragraf, og som uden dommernes eller 3. dommerens tilladelse indtræder (eller genindtræder) på banen for at deltage i spillet, skal advares.

Genoptagelse af spillet
Hvis dommerne standser spillet for at advare:
• skal spillet genoptages med et indirekte frispark til modspillerne fra det sted hvor bolden var, da dommerne standsede spillet (jf. dog §13).

Det grundlæggende obligatoriske udstyr må ikke indeholde politiske, religiøse eller personlige slogans, udsagn eller billeder.

Det hold, hvor en spillers grundlæggende obligatoriske udstyr indeholder politiske, religiøse eller personlige slogans, udsagn eller billeder, vil blive straffet af den pågældende turneringsmyndighed eller FIFA.

Spillerne må ikke fremvise undertrøjer/undershorts, som indeholder politiske, religiøse eller personlige slogans, udsagn eller billeder – eller reklamer ud over fabrikantens logo.

Den spiller eller det hold, som fremviser undertrøjer / undershorts, som indeholder politiske, religiøse eller personlige slogans, udsagn eller billeder, eller reklamer ud over fabrikantens logo, vil blive straffet af den pågældende turneringsmyndighed eller FIFA.